Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Mapowanie użytkowników ESET Business Account

Wykonaj poniższe czynności, aby zmapować użytkownika ESET Business Account w ESET PROTECT:

1.Zaloguj się do ESET Business Account za pomocą konta użytkownika użytego do utworzenia nowego użytkownika w ESET Business Account. Nie należy jeszcze używać nowo utworzonego konta użytkownika.

2.Otwórz konsolę internetową programu ESET PROTECT. Kliknij pozycję Więcej > Użytkownicy > zaznacz opcję Zmapowane konta > kliknij przycisk Dodaj nowe.

cloud_add_users_6

3.Kliknij przycisk Wybierz w obszarze Identyfikator konta.

cloud_add_users_7

4.Wybierz użytkownika utworzonego w ESET Business Account i kliknij przycisk OK.

cloud_add_users_8

5.Grupa domowa — Grupa domowa jest automatycznie wykrywana na podstawie przypisanego zestawu uprawnień aktualnie aktywnego użytkownika.


example

Przykładowy scenariusz:

Aktualnie aktywne konto użytkownika ma prawo dostępu do zapisu dla zadania klienta instalacji oprogramowania, a konto użytkownika Grupa domowa to "Department_1". Gdy użytkownik utworzy nowe zadanie klienta instalacji oprogramowania, grupa "Department_1" zostanie automatycznie wybrana jako Grupa domowa dla zadania klienta.

Jeśli wstępnie wybrana grupa domowa nie spełnia oczekiwań, można wybrać grupę domową ręcznie.

6.W obszarze Zestawy uprawnień można zobaczyć poziom uprawnień przypisany do użytkownika podczas tworzenia użytkownika w ESET Business Account. Jeśli wybrano Niestandardowy dostęp do programu ESET PROTECT, należy przypisać użytkownikowi zestaw uprawnień (można użyć istniejącego zestawu lub utworzyć nowy zestaw uprawnień). Kliknij opcję Zakończ.

cloud_add_users_9

7.Użytkownicy, którym udzielono dostępu do programu ESET PROTECT, zobaczą opcję uruchomienia programu ESET PROTECT w portalu ESET Business Account.

cloud_open