Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Czynności dotyczące użytkowników i szczegóły użytkowników

Aby zarządzać użytkownikiem, kliknij odpowiedniego użytkownika i wybierz jedną z dostępnych czynności:

Czynności

details_default Pokaż szczegóły — wyświetlenie szczegółów użytkownika.

audit_log Dziennik inspekcji — wyświetlanie dziennika inspekcji dla wszystkich użytkowników.

selected_user Dziennik inspekcji dla wybranego użytkownika — służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego użytkownika.

icon_tags TagiEdytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).

change_default Przypisz zestawy uprawnieńprzypisanie zestawu uprawnień do użytkownika.

Uprawnienia dostępu

move_default Grupa dostępu > move_default PrzenieśPrzenieś obiekt do innej grupy statycznej, gdzie jest on dostępny dla użytkowników z wystarczającymi prawami do grupy docelowej. Zmiana grupy dostępu jest przydatna przy rozwiązywaniu problemów z dostępem innych użytkowników. Grupa dostępu ustawia grupę statyczną obiektu i dostęp do obiektu na podstawie praw dostępu użytkownika.

 

cloud_user_actions

Szczegóły użytkownika

W szczegółach użytkownika znajdują się dwie sekcje:

Przegląd — podstawowe informacje o użytkowniku. Możesz zarządzać użytkownikiem za pomocą przycisku Działania u dołu.

Zestawy uprawnień — lista zestawów uprawnień przypisanych do użytkownika. Kliknięcie zestawu uprawnień umożliwia zarządzanie nim.