Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zapisz w dzienniku

Gdy użytkownik wykonuje akcję w konsoli internetowej ESET PROTECT, akcja jest zapisywana. Dzienniki inspekcji są tworzone, jeśli obiekt konsoli internetowej ESET PROTECT (na przykład komputer, polityka, wykrycie itp.) jest tworzony lub modyfikowany.

Dziennik inspekcji to nowy ekran dostępny w ESET PROTECT. Dziennik inspekcji zawiera te same informacje co raport dziennika inspekcji, ale umożliwia wygodne filtrowanie wyświetlanych danych. Filtrowany dziennik inspekcji dla różnych obiektów konsoli sieci Web można również wyświetlić bezpośrednio, klikając obiekt konsoli internetowej i wybierając audit_log Zapisz w dzienniku.

Dziennik inspekcji umożliwia administratorowi sprawdzenie działań wykonywanych w konsoli internetowej ESET PROTECT, zwłaszcza jeśli jest więcej użytkowników konsoli.


important

Użytkownik konsoli internetowej musi mieć zestaw uprawnień z funkcjąAudyt dziennika, aby móc wyświetlić raport Audytu dziennika.


note

Ważne: uprawnienie Dziennik inspekcji umożliwia użytkownikowi wyświetlanie zarejestrowanych akcji wszystkich innych użytkowników i domen, nawet tych związanych z zasobami, do których wyświetlania użytkownik nie ma wystarczających praw.

cloud_audit_log

Kliknij wiersz w dzienniku inspekcji, aby wykonać następujące czynności:

details_default Pokaż szczegóły obiektu

Pokaż szczegóły kontrolowanego obiektu.

mn_icn_user_normal Wyświetl szczegóły użytkownika

Pokaż szczegóły użytkownika, który wykonał akcję na obiekcie.

audit_log Zapisz w dzienniku

Pokaż dziennik inspekcji dla wybranego obiektu.

selected_user Dziennik inspekcji dla wybranego użytkownika

Pokaż dziennik inspekcji dla wybranego użytkownika.

time_interval Przedział czasu dla wybranego obiektu

Pokaż dziennik inspekcji dla wybranego obiektu z aktywowanym filtrem czasu wystąpienia.

Kliknij przycisk Dodaj filtr, aby filtrować widok tabeli według różnych kryteriów:

<= Wystąpienie – Ustaw datę i godzinę przed wystąpieniem czynności.

> = Wystąpienie – Ustaw datę i godzinę, po której wystąpiła czynność.

Czynność – Wybierz wykonaną czynność.

Inspekcja domeny – Wybierz zmodyfikowany obiekt konsoli internetowej.

Inspekcja użytkownika – wybierz użytkownika konsoli internetowej, który wykonał czynność.

Wynik – Wybierz wynik czynności.