Raport dzienników audytów

Raport Dziennik inspekcji zawiera wszystkie wykonane czynności i zmiany wprowadzone przez użytkowników na serwerze ESET PROTECT Cloud.

Aby uruchomić raport, kliknij kolejno kategorie Raporty > Audyt i zarządzanie licencjami > Dziennik inspekcji.

Dziennik inspekcji można wyświetlać i filtrować bezpośrednio w konsoli internetowej w obszarze Więcej > Dziennik inspekcji.


important

Użytkownik konsoli internetowej musi mieć zestaw uprawnień z funkcjąAudyt dziennika, aby móc wyświetlić raport Audytu dziennika.