Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Lokalne wdrożenie agenta

Lokalne wdrożenie instalatora samego agenta

Instalator samego agenta (.exe dla systemu Windows lub .sh dla systemu Linux) zawiera wszystkie wymagane informacje, aby komputer kliencki mógł pobrać i zainstalować agenta ESET Management. Upewnij się, że komputer z systemem Linux spełnia wymagania wstępne.

Instalator można uruchomić lokalnie lub z nośnika wymiennego (np. dysku flash USB).


important

Na komputerze klienckim musi być dostępne połączenie internetowe, aby umożliwić pobranie pakietu instalacyjnego agenta i połączenie z ESET PROTECT.

W razie potrzeby można edytować skrypt, aby dostosować pewne ustawienia. Jest to zalecane tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Lokalne wdrażanie instalatora kompleksowego

Instalator kompleksowy zawiera wybrany produkt zabezpieczający firmy ESET oraz wstępnie skonfigurowany instalator agenta ESET Management.

Szczegółowe instrukcje zawiera podręcznik instalacji.