Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Tworzenie instalatora skryptu agenta — Linux/macOS

Ten typ wdrożenia agenta jest przydatny, gdy zdalna i lokalna opcja wdrożenia nie odpowiada użytkownikowi. Instalator skryptu agenta można rozesłać pocztą e-mail, aby użytkownicy mogli go wdrożyć. Instalator skryptu agenta można również uruchomić z nośnika wymiennego (np. dysku flash USB).

Instalator skryptu agenta dla macOS/Linux można utworzyć na kilka sposobów:

Szybkie łącza > urządzenia macOS lub urządzenia Linux

Instalatory > Utwórz instalator > macOS lub Linux

Przewodnik ESET PROTECT

Kliknij Dostosuj instalator > Najpierw wdróż agenta (instalator skryptu agenta).

1.Zaznacz pole wyboru Weź udział w programie udoskonalania produktu, aby wysyłać anonimowe dane telemetryczne i raport o awariach do firmy ESET (wersja i typ systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i inne informacje specyficzne dla produktu).

2.Grupa nadrzędna — wybierz grupę nadrzędną, w której konsola internetowa ESET PROTECT umieści komputer po zainstalowaniu agenta.

Możesz wybrać istniejącą lub utworzyć nową grupę statyczną, do której urządzenie zostanie przypisane po wdrożeniu instalatora.

Wybranie grupy nadrzędnej spowoduje dodanie do instalatora wszystkich polityk zastosowanych do grupy.

Wybranie grupy nadrzędnej nie ma wpływu na lokalizację instalatora. Po utworzeniu instalator jest umieszczany w grupie dostępu bieżącego użytkownika. Grupa dostępu ustawia grupę statyczną obiektu i dostęp do obiektu na podstawie praw dostępu użytkownika.

Grupa nadrzędna jest obowiązkowa, jeśli używasz ESET Business Account z witrynami lub ESET MSP Administrator i opcjonalnie używasz ESET Business Account bez witryn.

3.arrow_down_business Dostosuj więcej ustawień

4.Kliknij Zapisz i pobierz.

5.Rozpakuj pobrany plik archiwum na komputerze klienckim, na którym chcesz wdrożyć agenta ESET Management.

6.Uruchom skrypt PROTECTAgentInstaller.sh (Linux lub macOS), aby zainstalować agenta. Postępuj zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami instalacji agenta:

Wdrażanie agenta — Linux

Wdrażanie agenta — macOS


note

ESET PROTECT obsługuje automatyczne uaktualnianie agentów ESET Management na zarządzanych komputerach.

 

arrow_down_business Wdrażanie z niestandardowej lokalizacji zdalnej