Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wdrażanie lokalne

Należy utworzyć lub pobrać pakiet instalacyjny i umieścić go w folderze udostępnionym, rozdystrybuować go przy użyciu dysku flash lub rozesłać pocztą e-mail.


important

Pakiet instalacyjny musi zostać zainstalowany przez administratora lub użytkownika z uprawnieniami administratora.


note

Wdrożenie lokalne zalecane jest wyłącznie w przypadku niewielkich sieci (do 50 komputerów). W przypadku większych sieci można wdrożyć agenta ESET Management przy użyciu obiektu GPO oraz programu SCCM.

Przejdź do sekcji Instalatory i wybierz odpowiedni pakiet instalatora.

Wdrażanie lokalne można przeprowadzić następującymi sposobami:

Tworzenie instalatora agenta i produktu zabezpieczającego ESET – (Windows, macOS)

Tworzenie instalatora skryptów agenta (Linux, macOS)


important

Agent ESET Management jest wstępnie skonfigurowany w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia z programem ESET PROTECT, a zatem w ustawieniach agenta ESET Management można dokonać tylko ograniczonych zmian wprowadzanych za pomocą polityki agenta ESET Management.