Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia polityki komponentu ESET Rogue Detection Sensor

Można zmienić sposób działania komponentu ESET RD Sensor za pomocą polityki. Zazwyczaj ma to miejsce w celu zmiany ustawień filtrowania adresów. Na przykład można wyłączyć z wykrywania określone adresy na czarnej liście.

Aby edytować politykę lub utworzyć nową politykę, kliknij opcję Polityki i rozwiń pozycję Niestandardowe polityki.

Filtry

IPv4 Filtr

Włącz filtrowanie adresów IPv4 — włączenie filtrowania powoduje, że wykrywane są tylko komputery, których adresy IP znajdują się na białej liście filtra adresów IPv4 lub tylko komputery, które nie znajdują się na czarnej liście.

Filtry — określ listę do użycia (Biała lista lub Czarna lista).

Lista adresów IPv4 — kliknij opcję Edytuj listę adresów IPv4, aby dodać lub usunąć adresy z listy.

MAC — filtr prefiksów adresów

WłączMAC filtrowanie prefiksów adresów — włączenie filtrowania powoduje, że wykrywane są tylko komputery, których adresy (xx:xx:xx) prefiksu adresu MAC znajdują się na liście adresów MAC lub tylko komputery, które nie znajdują się na czarnej liście.

Tryb filtrowania — określ listę do użycia (Biała lista lub Czarna lista).

Lista prefiksów adresów MAC — kliknij opcję Edytuj listę prefiksów adresów MAC, aby dodać lub usunąć prefiksy z listy.

Wykrycie

Aktywne wykrywanie — Włączenie tej opcji umożliwia narzędziu RD Sensor aktywne wyszukiwanie komputerów w sieci lokalnej. Może to poprawić jakość wyników wyszukiwania, lecz również wyzwolić ostrzeżenia zapory na niektórych komputerach.

Porty wykrywania systemu operacyjnego — narzędzie RD Sensor używa wstępnie skonfigurowanej listy portów do wyszukiwania komputerów w sieci lokalnej. Listę portów można edytować.

Ustawienia zaawansowane

Weź udział w programie udoskonalania produktu — włącz lub wyłącz przesyłanie raportów o awariach i anonimowych danych telemetrycznych do firmy ESET (wersja i typ systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i inne informacje specyficzne dla produktu).

Przypisywanie

Określ klienty, które otrzymają tę politykę. Kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne oraz ich elementy. Wybierz komputer, do którego chcesz zastosować politykę i kliknij przycisk OK.

Podsumowanie

Przejrzyj ustawienia polityki i kliknij przycisk Zakończ.