Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dodawanie komputerów przy użyciu narzędzia RD Sensor

Najłatwiejszym sposobem na znalezienie niezarządzanego komputera w strukturze sieci jest użycie narzędzia RD Sensor. Narzędzie RD Sensor monitoruje sieć, w której jest wdrożone, i kiedy wykryje, że z siecią połączyło się nowe urządzenie, które nie ma agenta, zgłasza to do programu ESET PROTECT. Komponent RD Sensor nie może zostać wdrożony z narzędziem Live Installer. Aby wdrożyć narzędzie RD Sensor w sieci, wykonaj procedurę Instalacja narzędzia RD Sensor.

W obszarze Raporty przejdź do sekcji Komputery i kliknij raport Komputery nieautoryzowane.

cloud_using_rd_sensor

Raport Komputery nieautoryzowane będzie zawierać listę komputerów wyszukanych przez narzędzie RD Sensor. Informacje prezentowane przez narzędzie RD Sensor można dostosować, korzystając z polityki narzędzia RD Sensor.

Aby dodać komputery znalezione przez narzędzie RD Sensor do ESET PROTECT, pobierz raport w formacie .csv i wykorzystaj tę listę w narzędziu do wdrażania, używając opcji Importuj listę komputerów.

cloud_fs_rd_sensor_add_computer

Wyniki skanowania przez narzędzie RD Sensor są zapisywane w pliku dziennika o nazwie detectedMachines.log. Plik ten zawiera listę komputerów wykrytych w sieci. Plik detectedMachines.log można znaleźć w tej lokalizacji:

System Windows
C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection Sensor\Logs\detectedMachines.log

Linux
/var/log/eset/RogueDetectionSensor/detectedMachines.log