Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Instalacja narzędzia RD Sensor

Narzędzie ESET Rogue Detection Sensor można zainstalować na urządzeniu z systemem Windows lub Linux.

Wymagania wstępne

Tylko system Windows: WinPcap — użyj najnowszej wersji WinPcap (4.1.0 i nowsze)

Należy odpowiednio skonfigurować sieć (odpowiednie porty muszą być otwarte, komunikacja przychodząca nie może być blokowana przez zaporę itd.)

instancja ESET PROTECT jest osiągalna

Agent ESET Management musi być zainstalowany na komputerze lokalnym, aby wszystkie funkcje programu były w pełni obsługiwane.


important

Jeśli istnieje wiele segmentów sieci, Rogue Detection Sensor musi być zainstalowany osobno w każdym segmencie sieci, aby uzyskać pełną listę wszystkich urządzeń w całej sieci.

Instalacja w systemie Windows

Aby zainstalować komponent narzędzia RD Sensor w systemie Windows, należy wykonać poniższe czynności:


important

Upewnij się, że spełnione są wszystkie wymagania wstępne dotyczące instalacji wskazane powyżej.

1.Przejdź do sekcji pobierania programu ESET PROTECT w celu pobrania instalatora autonomicznego tego komponentu programu ESET PROTECT (rdsensor_x86.msi lub rdsensor_x64.msi).

2.Aby rozpocząć instalację, dwukrotnie kliknij plik instalacyjny narzędzia RD Sensor.

3.Zaakceptuj umowę EULA i kliknij przycisk Dalej.

4.Zaznacz pole wyboru Weź udział w programie udoskonalania produktu, aby wysyłać anonimowe dane telemetryczne i raport o awariach do firmy ESET (wersja i typ systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i inne informacje specyficzne dla produktu).

5.Wybierz lokalizację instalacji narzędzia RD Sensor i kliknij przycisk Dalej > Instaluj.

6.Po zakończeniu instalacji zostanie uruchomiony komponent ESET Rogue Detection Sensor.

Plik dziennika Rogue Detection Sensor można znaleźć tutaj: C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection Sensor\Logs\

Instalacja w systemie Linux

Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować narzędzie RD Sensor w systemie przLinux y użyciu polecenia Terminal:


important

Upewnij się, że spełnione są wszystkie wymagania wstępne dotyczące instalacji wskazane powyżej.

1.Przejdź do sekcji pobierania programu ESET PROTECT w celu pobrania instalatora autonomicznego tego komponentu programu ESET PROTECT (rdsensor-linux-i386.sh lub rdsensor-linux-x86_64.sh).

2.Konfiguracja pliku instalacyjnego narzędzia RD Sensor jako pliku wykonywalnego: chmod +x rdsensor-linux-x86_64.sh

3.Wpisz poniższe polecenie, by uruchomić plik jako program sudo:

sudo ./rdsensor-linux-x86_64.sh

4.Zapoznaj się z Umową licencyjną użytkownika końcowego. Użyj spacji, aby przejść do następnej strony tej umowy.
Instalator wyświetli monit z pytaniem, czy akceptujesz umowę. Naciśnij klawisz Y na klawiaturze, jeśli ją akceptujesz. W przeciwnym razie naciśnij N.

5.Naciśnij klawisz T, jeśli zgadzasz się na uczestnictwo w programie ulepszania produktu. W przeciwnym razie naciśnij N.

6.Po zakończeniu instalacji zostanie uruchomiony komponent ESET Rogue Detection Sensor.

7.Aby sprawdzić poprawność instalacji, należy zweryfikować działanie usługi, wpisując następujące polecenie:

sudo systemctl status rdsensor

Plik dziennika Rogue Detection Sensor można znaleźć tutaj: /var/log/eset/RogueDetectionSensor/trace.log