Wymagania wstępne

Aby program ESET PROTECT Cloud działał prawidłowo, muszą być spełnione następujące wymagania wstępne:

Aby program ESET PROTECT Cloud działał prawidłowo, zapora sieciowa musi zapewniać obsługę następujących domen i portów:

Domena

Protokół

Port

Usługa/Komponent

Opis

eba.eset.com

TCP

443

ESET Business Account

 

msp.eset.com

TCP

443

ESET MSP Administrator

 

identity.eset.com

TCP

443

Serwer tożsamości ESET

 

protect.eset.com

TCP

443

ESET PROTECT Cloud

 

eu02.protect.eset.com

TCP

443

Konsola internetowa ESET PROTECT Cloud

Lokalizacja: Europa

us02.protect.eset.com

TCP

443

Lokalizacja: Stany Zjednoczone

jp02.protect.eset.com

TCP

443

Lokalizacja: JAPOŃSKI

*.a.ecaserver.eset.com

TCP

443

Połączenie między agentem i programem ESET PROTECT Cloud

 

edf.eset.com

TCP

443

Live Installer

 

repository.eset.com

TCP

80

Repozytorium wymagane na użytek wdrożenia

epns.eset.com

TCP

8883

Połączenie dla usługi EPNS (sygnały wznowienia)

 

eu.mdm.eset.com (EUROPA)

us.mdm.eset.com (USA)
jp.mdm.eset.com (JAPONIA)

TCP

443

Cloud MDM

Rejestracja

checkin.eu.eset.com (EUROPA)

checkin.us.eset.com (USA)

checkin.jp.eset.com (JAPAN)

TCP

443

Odprawa

mdmcomm.eu.eset.com (EUROPA)

mdmcomm.us.eset.com (USA)
mdmcomm.jp.eset.com (JAPAN)

TCP

443

Komunikacja

mdm.eset.com (GLOBALNA)

TCP

443

Ograniczona rejestracja urządzeń wejściowych

 

TCP

139

ESET PROTECT Cloud Remote Deployment Tool

(Port docelowy z punktu widzenia Remote Deployment Tool)

Korzystanie z udziału ADMIN$

 

TCP

445

Bezpośredni dostęp do zasobów udostępnionych przy użyciu protokołu TCP/IP podczas instalacji zdalnej (alternatywa dla portu TCP 139)

 

UDP

137

Rozpoznawanie nazwy podczas zdalnej instalacji

 

UDP

138

Przeglądanie podczas zdalnej instalacji