Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Różnice między lokalną i chmurową konsolą zarządzania

ESET PROTECT zawiera wszystkie kluczowe funkcje, które znasz z programu ESET PROTECT On-Prem, ale został dostosowany do potrzeb zarządzania opartego na chmurze. Możesz przeprowadzić migrację z programu ESET PROTECT on-prem do ESET PROTECT.

W poniższej tabeli opisano najważniejsze różnice między programem ESET PROTECT a programem ESET PROTECTOn-Prem.

Różnice podstawowe

ESET PROTECT

ESET PROTECT On-Prem

Hosting

Działa w środowisku chmury ESET.

Działa w środowisku fizycznym lub wirtualnym.

Ograniczenie dotyczące liczby zarządzanych urządzeń

50.000 urządzeń klienckich.

Ograniczenie zależy od ograniczeń sprzętowych serwera.

Obsługiwane wersje produktów

Produkty biznesowe w wersji 6 lub nowszej

Produkty biznesowe w wersji 4 lub nowszej

Komponenty

Agent ESET Management

RD Sensor

Narzędzie do wdrażania

CloudMDM

Agent ESET Management

RD Sensor

Narzędzie do wdrażania

MDM

Usługa Active Directory

Synchronizacja usługi Active Directory jest dostępna przy użyciu skanera usługi ESET Active Directory.

Synchronizacja usługi Active Directory jest dostępna.

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi jest domyślnie dostępne za pośrednictwem rozwiązania CloudMDM.

Ograniczona rejestracja danych wejściowych dla urządzeń z systemem Android jest dostępna jako opcja rejestracji.

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi jest możliwe za pośrednictwem komponentu ESET PROTECTOn-PremMDM.

 


warning

Składnik/łącznik do zarządzania urządzeniami mobilnymi ESET PROTECT (MDM/MDC) (tylko lokalne) został wycofany w styczniu 2024 r. Więcej informacji. Zalecamy MDM w chmurze.

Certyfikaty

Zarządzanie certyfikatami odbywa się z poziomu programu ESET

Użytkownik może tworzyć, edytować lub importować/eksportować certyfikaty i urzędy certyfikacji

Uprawnienia dostępu

Zarządzanie prawami dostępu zostało przeniesione do ESET Business Account, ale można określić dostęp do określonych funkcji ESET PROTECT dla użytkownika z uprawnieniami niestandardowymi.

Zaawansowany model zabezpieczeń uprawnień dostępu z obsługą wielu dzierżaw, który jest zarządzany z poziomu interfejsu programu ESET PROTECT On-Prem

Zarządzanie licencjami

Zarządzanie licencjami zostało w pełni przeniesione do ESET Business Account.

Zarządzanie licencjami odbywa się częściowo w programie ESET PROTECT On-Prem, a częściowo w ESET Business Account.

Jak dodać komputery

Komputery można dodawać przy użyciu synchronizacji w usłudze Synchronizacja z usługą Active Directory, z poziomu raportu RD sensor oraz za pomocą skryptów instalatora GPO i SCCM lub instalując Agenta lokalnie.

Komputery można dodawać przy użyci synchronizacji w usłudze Active Directory, z poziomu raportu RD sensor, za pomocą skryptów instalatora GPO i SCCM, ręcznie (dodając nowe urządzenie za pomocą zadania wdrażania agenta) lub przez lokalne zainstalowanie agenta.

Dodatkowe warstwy ochronne

ESET Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach i poprawkami

ESET LiveGuard

ESET Full Disk Encryption

ESET Inspect


important

ESET PROTECT nie obsługuje ESET Inspect On-Prem, ale obsługuje ESET Inspect. Jeśli przeprowadzisz migrację z ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT, nie będziesz mógł zarządzać ESET Inspect On-Prem z poziomu ESET PROTECT, ale będziesz mógł zarządzać ESET Inspect z poziomu ESET PROTECT.

ESET LiveGuard

ESET Full Disk Encryption

ESET Inspect On-Prem