Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Różnice między lokalną i chmurową konsolą zarządzania

ESET PROTECT Cloud zawiera wszystkie kluczowe funkcje, które znasz z programu ESET PROTECT, ale został dostosowany do potrzeb zarządzania opartego na chmurze. Możesz dokonać migracji z programu ESET PROTECT do ESET PROTECT Cloud.

W poniższej tabeli opisano najważniejsze różnice między programem ESET PROTECT Cloud a programem ESET PROTECT.

Różnice podstawowe

ESET PROTECT Cloud

ESET PROTECT

Hosting

Działa w środowisku chmury ESET.

Działa w środowisku fizycznym lub wirtualnym.

Ograniczenie dotyczące liczby zarządzanych urządzeń

50.000 urządzeń klienckich.

Ograniczenie zależy od ograniczeń sprzętowych serwera.

Obsługiwane wersje produktów

Produkty biznesowe w wersji 6 lub nowszej

ESET Inspect Cloud


important

ESET PROTECT Cloud nie obsługuje ESET Inspect, ale obsługuje chmurę ESET Inspect. W przypadku migracji z ESET PROTECT do ESET PROTECT Cloud, zarządzanie ESET Inspect nie będzie możliwe z pozycji ESET PROTECT Cloud, ale będzie można zarządzać chmurą ESET Inspect z poziomu ESET PROTECT Cloud.

Produkty biznesowe w wersji 4 lub nowszej

ESET Inspect

Komponenty

Agent ESET Management

RD Sensor

Narzędzie do wdrażania

CloudMDM

Agent ESET Management

RD Sensor

Narzędzie do wdrażania

MDM

Usługa Active Directory

Synchronizacja usługi Active Directory jest dostępna przy użyciu skanera usługi ESET Active Directory.

Synchronizacja usługi Active Directory jest dostępna.

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi jest domyślnie dostępne za pośrednictwem rozwiązania CloudMDM.

Ograniczona rejestracja danych wejściowych dla urządzeń z systemem Android jest dostępna jako opcja rejestracji.

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi jest możliwe za pośrednictwem komponentu ESET PROTECT MDM.

Składnik ESET PROTECT Cloud Zarządzanie urządzeniami mobilnymi / łącznik (MDM/MDC) (tylko lokalnie) jest zaplanowany na koniec okresu użytkowania. Więcej informacji. Zalecamy MDM w chmurze.

Certyfikaty

Zarządzanie certyfikatami odbywa się z poziomu programu ESET

Użytkownik może tworzyć, edytować lub importować/eksportować certyfikaty i urzędy certyfikacji

Uprawnienia dostępu

Zarządzanie prawami dostępu zostało przeniesione do ESET Business Account, ale można określić dostęp do określonych funkcji ESET PROTECT Cloud dla użytkownika z uprawnieniami niestandardowymi.

Zaawansowany model zabezpieczeń uprawnień dostępu z obsługą wielu dzierżaw, który jest zarządzany z poziomu interfejsu programu ESET PROTECT

Zarządzanie licencjami

Zarządzanie licencjami zostało w pełni przeniesione do ESET Business Account.

Zarządzanie licencjami odbywa się częściowo w programie ESET PROTECT, a częściowo w ESET Business Account.

Jak dodać komputery

Komputery można dodawać przy użyci synchronizacji w usłudze Synchronizacja z usługą Active Directory, z poziomu raportu RD sensor oraz za pomocą skryptów instalatora GPO i SCCM.

Komputery można dodawać przy użyci synchronizacji w usłudze Active Directory, z poziomu raportu RD sensor, za pomocą skryptów instalatora GPO i SCCM, ręcznie (dodając nowe urządzenie za pomocą zadania wdrażania agenta) lub przez lokalne zainstalowanie agenta.