Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wdrażanie agenta za pomocą GPO lub SCCM

Oprócz lokalnego wdrożenia można również użyć narzędzi do zarządzania, takich jak obiekt GPO (Group Policy Object), narzędzie SCCM (Software Center Configuration Manager), Symantec Altiris lub Puppet w celu zdalnego wdrożenia agenta.


important

W przypadku wdrażania zdalnego należy upewnić się, że wszystkie komputery klienckie mają połączenie z internetem.

Można utworzyć skrypt GPO/SCCM do wdrożenia agenta w systemie Windows za pomocą funkcji Szybkie łącza > Urządzenia Windows lub Instalatory > Utwórz instalator.

1.Kliknij Windows > Dostosuj instalator > Użyj GPO lub SCCM na potrzeby wdrażania.

2.Zaznacz pole wyboru Weź udział w programie udoskonalania produktu, aby wysyłać anonimowe dane telemetryczne i raport o awariach do firmy ESET (wersja i typ systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i inne informacje specyficzne dla produktu).

3.Grupa nadrzędna — wybierz grupę nadrzędną, w której konsola internetowa ESET PROTECT umieści komputer po zainstalowaniu agenta.

Możesz wybrać istniejącą lub utworzyć nową grupę statyczną, do której urządzenie zostanie przypisane po wdrożeniu instalatora.

Wybranie grupy nadrzędnej spowoduje dodanie do instalatora wszystkich polityk zastosowanych do grupy.

Wybranie grupy nadrzędnej nie ma wpływu na lokalizację instalatora. Po utworzeniu instalator jest umieszczany w grupie dostępu bieżącego użytkownika. Grupa dostępu ustawia grupę statyczną obiektu i dostęp do obiektu na podstawie praw dostępu użytkownika.

Grupa nadrzędna jest obowiązkowa, jeśli używasz ESET Business Account z witrynami lub ESET MSP Administrator i opcjonalnie używasz ESET Business Account bez witryn.

4.arrow_down_business Dostosuj więcej ustawień

5.Kliknij opcję Zakończ.

6.Pobierz skrypt GPO/SCCM i instalatory agenta (32-bit, 64-bit, ARM64). Alternatywnie można pobrać pliki instalatora Agenta .msi zestrony pobierania ESET — sekcja instalatorów autonomicznych.

Kliknij odpowiednie łącze poniżej, by zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dla tych dwóch popularnych metod zdalnego wdrożenia agenta ESET Management:

Wdrożenie agenta ESET Management przy użyciu obiektu GPO (Group Policy Object) — ten artykuł bazy wiedzy może nie być dostępny w Twoim języku.

Wdrożenie agenta ESET Management przy użyciu narzędzia SCCM (System Center Configuration Manager)