Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia agenta ESET Management

Określone ustawienia agenta ESET Management można skonfigurować przy użyciu polityki agenta ESET Management.

Nie ma wstępnie zdefiniowanych polityk agenta ESET Management. Aby utworzyć politykę agenta ESET Management, kliknij opcję Polityki > Nowa polityka i w sekcji Ustawienia wybierz opcję Agent ESET Management, z poziomu której można dostosować następujące ustawienia:

icon_sectionUstawienia

Konfiguracja chroniona hasłem to funkcja zabezpieczająca agenta ESET Management (tylko w systemie Windows). Kliknij opcję Ustaw obok opcji Konfiguracja chroniona hasłem, aby włączyć ochronę hasłem konfiguracji agenta ESET Management.


important

Konfiguracja chroniona hasłem została ulepszona w wersji 10.1. Ustaw hasło oddzielnie dla agenta wersji 10.0 oraz wcześniejszych i dla agenta wersji 10.1 oraz nowszych.

Zapisz hasło w bezpiecznym miejscu. Jeśli agent ESET Management jest chroniony hasłem, należy podać hasło, aby odinstalować, naprawić lub uaktualnić (ze zmianami).

icon_sectionUstawienia zaawansowane

Serwer proxy HTTP — przy użyciu serwera proxy można zapewnić ruch internetowy klientom w sieci i replikację agentów do serwera. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj połączenia bezpośredniego, jeśli serwer proxy HTTP jest niedostępny, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję rezerwową.

System operacyjny — do przekazywania określonych informacji lub problemów na komputer kliencki należy użyć przełączników. Na przykład włącz opcję Zgłoś aplikacje zainstalowane przez firmę inną niż ESET, aby umożliwić raportowanie zainstalowanych aplikacji innych firm.

Program ulepszania produktu — umożliwia włączanie i wyłączanie wysyłania raportów o awariach i anonimowych danych telemetrycznych do firmy ESET.

Zapisywanie w dzienniku — istnieje możliwość skonfigurowania szczegółowości dziennika i wybrania poziomu informacji gromadzonych i zapisywanych w dzienniku — od poziomu Śledzenie (informacyjne) do poziomu Krytyczny (najważniejsze informacje o decydującym znaczeniu). Najnowszy plik dziennika agenta ESET Management można znaleźć na komputerze klienckim:

Przypisywanie

Określ klienty, które otrzymają tę politykę. Kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne oraz ich elementy. Wybierz komputer, do którego chcesz zastosować politykę i kliknij przycisk OK.

Podsumowanie

Przejrzyj ustawienia polityki i kliknij przycisk Zakończ.

Możesz poprosić o konfigurację agenta na zarządzanym komputerze, aby zobaczyć zastosowane ustawienia polityki agenta: Kliknij przycisk Komputery > kliknij komputer > Szczegóły > Konfiguracja > Żądanie konfiguracji.