Ustawienia agenta ESET Management

Określone ustawienia agenta ESET Management można skonfigurować przy użyciu polityki agenta ESET Management. Nie ma wstępnie zdefiniowanych polityk agenta ESET Management. Aby utworzyć politykę agenta ESET Management, kliknij opcję Polityki > Nowa polityka i w sekcji Ustawienia wybierz opcję Agent ESET Management, z poziomu której można dostosować następujące ustawienia:

icon_sectionUstawienia zaawansowane

Serwer proxy HTTP — Przy użyciu serwera proxy można zapewnić ruch internetowy klientom w sieci. Włącz Użyj połączenia bezpośredniego, gdy serwer proxy HTTP jest niedostępny, jeśli chcesz umożliwić tę opcję awaryjną.

System operacyjny — do przekazywania określonych informacji lub problemów na komputer kliencki należy użyć przełączników. Na przykład włącz opcję Zgłoś aplikacje zainstalowane przez firmę inną niż ESET, aby umożliwić raportowanie zainstalowanych aplikacji innych firm.

Program ulepszania produktu — umożliwia włączanie i wyłączanie wysyłania raportów o awariach i anonimowych danych telemetrycznych do firmy ESET.

Zapisywanie w dzienniku — istnieje możliwość skonfigurowania szczegółowości dziennika i wybrania poziomu informacji gromadzonych i zapisywanych w dzienniku — od poziomu Śledzenie (informacyjne) do poziomu Krytyczny (najważniejsze informacje o decydującym znaczeniu). Najnowszy plik dziennika agenta ESET Management można znaleźć na komputerze klienckim:

Ustawieniaochrona ustawień hasłem to funkcja zabezpieczająca agenta ESET Management (tylko w systemie Windows). Ustaw hasło, aby włączyć ochronę agenta ESET Management. Po zastosowaniu polityki nie można odinstalować ani naprawić agenta ESET Management bez podania hasła.


important

Zapomnienie hasła uniemożliwi odinstalowanie agenta ESET Management z komputera docelowego.

Przypisywanie

Określ klienty, które otrzymają tę politykę. Kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne oraz ich elementy. Wybierz komputer, do którego chcesz zastosować politykę i kliknij przycisk OK.

Podsumowanie

Przejrzyj ustawienia polityki i kliknij przycisk Zakończ.