Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona agenta

Agent ESET Management jest chroniony przy użyciu wbudowanego mechanizmu zabezpieczającego. Udogodnienia związane z tą funkcją:

Zabezpieczenie przed modyfikowaniem wpisów w rejestrze agenta ESET Management (system HIPS)

Brak możliwości modyfikowania, zastępowania, usuwania i zmieniania plików należących do agenta ESET Management (system HIPS)

Brak możliwości przerywania procesów agenta ESET Management

Brak możliwości zatrzymania, wstrzymania, wyłączenia i odinstalowania usługi agenta ESET Management lub utrudnienia jej działania w inny sposób

Niektóre zabezpieczenia są objęte funkcją systemu HIPS stanowiącego część produktu firmy ESET.


note

Aby zapewnić pełną ochronę agenta ESET Management, system HIPS musi być włączony na komputerze klienckim.

Ustawienia ochrony hasłem

Oprócz stosowania wbudowanych mechanizmów zabezpieczających można zabezpieczyć dostęp do agenta ESET Management hasłem (opcja dostępna wyłącznie w systemie Windows). W celu ustawienia hasła do agenta ESET Management należy utworzyć odpowiednią politykę dla agenta ESET Management.


important

Jeśli agent ESET Management jest chroniony hasłem, należy podać hasło, aby odinstalować, naprawić lub uaktualnić (ze zmianami).