Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wdrażanie zdalne


important

W przypadku wdrażania zdalnego należy upewnić się, że wszystkie komputery klienckie mają połączenie z internetem.

Wdrażanie zdalne można przeprowadzić na następujące sposoby:

ESET Remote Deployment Tool — umożliwia wdrażanie pakietów agenta i instalatora produktu zabezpieczającego ESET ESET Management utworzonych w konsoli internetowej ESET PROTECT.

Obiekt GPO (Group Policy Object) oraz narzędzie SCCM (System Center Configuration Manager)Użyj tej opcji do masowego wdrażania agenta ESET Management na komputerach klienckich.

W przypadku wystąpienia problemów podczas zdalnego wdrażania agenta ESET Management należy zapoznać się z tematem Rozwiązywanie problemów — Połączenie agenta.