Wdrażanie agenta — macOS

1.Pobierz skrypt instalatora agenta na komputer kliencki.

2.Kliknij dwukrotnie PROTECTAgentInstaller.tar.gz, aby wyodrębnić plik PROTECTAgentInstaller.sh na pulpit.

3.Kliknij Przejdź > Narzędzia, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Terminal, aby otworzyć nowe okno Terminal.

4.W nowym oknie Terminal wpisz następujące polecenia:

cd Desktop

sudo bash PROTECTAgentInstaller.sh

5.Po wyświetleniu monitu wpisz hasło konta użytkownika i naciśnij Powrót, aby kontynuować instalację.

6.Sprawdź, czy agent jest uruchomiony: Kliknij Przejdź > Narzędzia, a następnie kliknij dwukrotnie Monitor aktywności. Kliknij kartę Energia lub Procesor i znajdź proces o nazwie ERAAgent.

7.Zezwalaj na rozszerzenia systemu dla produktu ESET dla systemu macOS.

8.Włącz pełny dostęp do dysku:

Zdalnie:

a)Pobierz plik konfiguracyjny .plist.

b)Wygeneruj dwa identyfikatory UUID za pomocą wybranego generatora UUID i użyj edytora tekstu, aby zastąpić ciągi tekstem. Wstaw identyfikatory UUID 1 i UUID 2 do pobranego profilu konfiguracji.

c)Wdróż plik profilu konfiguracji .plist przy użyciu serwera MDM. Komputer musi być zarejestrowany na serwerze MDM, aby wdrożyć profile konfiguracji na komputerach.

Lokalnie:

a)Otwórz Preferencje systemowe > Bezpieczeństwo i prywatność > Prywatność.

b)Odblokuj ustawienia w lewym dolnym rogu.

c)Kliknij Pełny dostęp do dysku.

d)Wybierz kolejno: + > Aplikacja > ESET > Otwórz i dodaj agenta ESET Management oraz produkt zabezpieczający ESET do listy aplikacji w folderze Pełny dostęp do dysku.

e)Zablokuj ustawienia w lewym dolnym rogu.

9.Komputer z zainstalowanym agentem pojawi się w konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud i można nim zarządzać za pomocą programu ESET PROTECT Cloud.


note

Natywny agent ARM64 ESET Management (wersja 9.1 i nowsze) zostanie zainstalowany w systemach ARM64 macOS.

ESET PROTECT Cloud obsługuje automatyczną aktualizację agenta ESET Management na zarządzanych komputerach.