Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wdrażanie agenta — macOS

1.Pobierz skrypt instalatora agenta na komputer kliencki.

2.Kliknij dwukrotnie PROTECTAgentInstaller.tar.gz, aby wyodrębnić plik PROTECTAgentInstaller.sh na pulpit.

3.Kliknij Przejdź > Narzędzia, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Terminal, aby otworzyć nowe okno Terminal.

4.Włącz pełny dostęp do terminalu:

a)Otwórz Preferencje systemowe > Bezpieczeństwo i prywatność > Prywatność.

b)Odblokuj ustawienia w lewym dolnym rogu.

c)Kliknij Pełny dostęp do dysku.

d)Wybierz kolejno: + > Aplikacja > i dodaj Terminal do listy aplikacji w folderze Pełny dostęp do dysku.

e)Zablokuj ustawienia w lewym dolnym rogu.

5.W nowym oknie Terminal wpisz następujące polecenia:

cd Desktop

sudo bash PROTECTAgentInstaller.sh

6.Po wyświetleniu monitu wpisz hasło konta użytkownika i naciśnij Powrót, aby kontynuować instalację.

7.Włącz pełny dostęp do dysku dla agenta ESET Management:

Lokalnie:

a)Otwórz Preferencje systemowe > Bezpieczeństwo i prywatność > Prywatność.

b)Odblokuj ustawienia w lewym dolnym rogu.

c)Kliknij Pełny dostęp do dysku.

d)Wybierz kolejno: + > Aplikacja > ESET > Otwórz i dodaj agenta ESET Management do listy aplikacji w folderze Pełny dostęp do dysku.

e)Zablokuj ustawienia w lewym dolnym rogu.

Zdalnie:

a)Pobierz plik konfiguracyjny .plist.

b)Wygeneruj dwa identyfikatory UUID za pomocą wybranego generatora UUID i użyj edytora tekstu, aby zastąpić ciągi tekstem. Wstaw identyfikatory UUID 1 i UUID 2 do pobranego profilu konfiguracji.

c)Wdróż plik profilu konfiguracji .plist przy użyciu serwera MDM. Komputer musi być zarejestrowany na serwerze MDM, aby wdrożyć profile konfiguracji na komputerach.

8.Komputer z zainstalowanym agentem pojawi się w konsoli internetowej ESET PROTECT i można nim zarządzać za pomocą programu ESET PROTECT.


note

Natywny agent ARM64 ESET Management (wersja 9.1 i nowsze) zostanie zainstalowany w systemach ARM64 macOS.

ESET PROTECT obsługuje automatyczne uaktualnianie agentów ESET Management na zarządzanych komputerach.

Instalacja i rozwiązywanie problemów dotyczących Agenta

Sprawdź, czy agent jest uruchomiony: Kliknij Przejdź > Narzędzia, a następnie kliknij dwukrotnie Monitor aktywności. Kliknij kartę Energia lub Procesor i znajdź proces o nazwie ERAAgent.

Plik dziennika agenta ESET Management można znaleźć w tych lokalizacjach:

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/
/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log


important

Protokół komunikacji między agentem a serwerem ESET PROTECT nie obsługuje uwierzytelniania. Żadne rozwiązanie proxy używane do przekazywania komunikacji agenta na serwer ESET PROTECT i wymagające uwierzytelniania nie będzie działać.