Automatyczna aktualizacja agenta ESET Management

ESET PROTECT Cloud zapewnia automatyczną aktualizację agenta ESET Management na zarządzanych komputerach.

Wymagania dotyczące automatycznego uaktualniania agenta ESET Management

System operacyjny

Wersja agenta ESET Management

Windows

7.2.1266.0 i późniejsze

Linux

7.2.2233.0 i późniejsze

macOS

7.2.3261.0 i późniejsze

 

Jak działa automatyczna aktualizacja agenta ESET Management

Automatyczne uaktualnianie agenta jest domyślnie włączone i nie można go wyłączyć.

Automatyczne uaktualnianie agenta ESET Management rozpoczyna się po około dwóch tygodniach od wydania nowszej wersji agenta ESET Management do repozytorium.


note

Gdy dostępna jest nowsza wersja agenta ESET Management, a automatyczne uaktualnienie jeszcze nie nastąpiło, można zainicjować uaktualnienie agenta ręcznie z poziomu Panel kontrolny > Stan wersji komponentu.

Alternatywnie można użyć zadania klienta Uaktualnij agenta.

Automatyczne uaktualnianie ma na celu zapewnienie, że proces uaktualniania będzie przebiegał stopniowo na przestrzeni czasu, aby zapobiec nadmiernemu obciążeniu sieci i zarządzanych komputerów.

Automatyczne aktualizacje nie działają, jeśli używasz repozytorium offline, które nie zawiera metadanych (na przykład jeśli instalatory zostały skopiowane na udostępniony dysk sieciowy). Użyj narzędzia do dublowania, aby utworzyć repozytorium offline obsługujące automatyczne aktualizacje. Repozytorium offline z narzędzia do dublowania dystrybuuje automatyczne aktualizacje jednocześnie w całej sieci (repozytorium online stopniowo dystrybuuje automatyczne aktualizacje).