Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Rozwiązywanie problemów — połączenie agenta

Jeśli komputer kliencki nie łączy się z serwerem ESET PROTECT, zalecamy lokalne rozwiązanie problemów z agentem ESET Management na komputerze klienckim.

Domyślnie agent ESET Management jest synchronizowany z ESET PROTECT co 10 minut.

Należy sprawdzić najnowszy plik dziennika agenta ESET Management. Plik można znaleźć w tej lokalizacji:

Windows

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

Linux

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraAgentInstaller.log

macOS

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/
/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log

last-error.html — protokół (tabela) zawierający ostatni błąd zarejestrowany podczas pracy agenta ESET Management.

software-install.log — protokół tekstowy ostatniego zadania zdalnej instalacji wykonanego przez agenta ESET Management.

trace.log — szczegółowy raport uwzględniający całą aktywność agenta ESET Management, włącznie z zarejestrowanymi błędami.


note

W celu włączenia pełnego rejestrowania danych przez agenta ESET Management w pliku trace.log należy utworzyć fikcyjny plik o nazwie traceAll bez rozszerzenia i umieścić go w tym samym folderze, w którym znajduje się plik trace.log, a następnie ponownie uruchomić komputer (aby tym samym ponownie uruchomić usługę agenta ESET Management).

status.html — tabela przedstawiająca aktualny stan komunikacji (synchronizacji) agenta ESET Management z serwerem ESET PROTECT. Zapis zawiera również konfigurację serwera proxy HTTP, listę stosowanych polityk (w tym stosowanych wyłączeń) oraz listę grup dynamicznych, do których należy urządzenie.

Najczęstszy problem uniemożliwiający agentowi ESET Management połączenie się z ESET PROTECT polega na tym, że usługa DNS nie działa prawidłowo lub zapora blokuje porty — należy zapoznać się z naszym wykazem portów używanych przez program ESET PROTECT. Zapoznaj się z naszym artykułem z bazy wiedzy, aby rozwiązać problem z urządzeniem korzystającym z alertu połączenia awaryjnego.