Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Scenariusze migracji ESET PROTECT Cloud

Scenariusze migracji do programu ESET PROTECT Cloud.

W tej części przedstawimy scenariusze migracji umożliwiające przejście z innych produktów firmy ESET na program ESET PROTECT Cloud. Kliknij poniższe łącze, które najlepiej odpowiada Twojej sytuacji.

1.W mojej sieci są niezarządzane produkty zabezpieczające firmy ESET do obsługi urządzeń końcowych (ESET Endpoint). Chcę zarządzać nimi za pomocą programu ESET PROTECT Cloud.

2.Obecnie zarządzam siecią za pomocą rozwiązania ESMC 7 / ESET PROTECT i chcę przełączyć się na ESET PROTECT Cloud.

 


warning

Jeśli zarządzasz urządzeniami zaszyfrowanymi za pomocą ESET Full Disk Encryption, wykonaj następujące kroki, aby uniknąć utraty danych odzyskiwania.

1.Przed migracją — Przejdź do Przegląd stanu > Szyfrowanie. Tutaj możesz wyeksportować bieżące Dane odzyskiwania ESET Full Disk Encryption.

2.Po migracji należy Zaimportować Dane odzyskiwaniaESET Full Disk Encryption do nowej konsoli zarządzania.

Jeśli nie możesz wykonać tych kroków, musisz odszyfrować zarządzane urządzenia przed migracją. Po migracji można szyfrować zarządzane urządzenia za pomocą konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud.


W mojej sieci są niezarządzane produkty firmy ESET do obsługi urządzeń końcowych (ESET Endpoint). Chcę zarządzać nimi za pomocą programu ESET PROTECT Cloud.


note

Program Live Installer nie umożliwia uaktualnienia produktów serwerowych firmy ESET w wersji 4.5 lub starszej. Do programu ESET PROTECT Cloud można uaktualnić produkty marki ESET w wersji 6 lub nowszej.

Aby znaleźć i dodać produkty niezarządzane w programie ESET PROTECT Cloud, należy wykonać następujące czynności:

1.Utwórz instancję programu ESET PROTECT Cloud.

2.Utwórz nowy instalator i wybierz produkt do zainstalowania w zależności od tego, jakie produkty Endpoint są obecne w sieci.

3.Ustawienia polityk i grup dla klientów można zdefiniować w instalatorze. Jeśli żadna polityka nie zostanie wybrana w instalatorze ani żadna polityka nie zostanie zastosowana do jakiejkolwiek grupy w programie ESET PROTECT Cloud, bieżąca konfiguracja produktów Endpoint nie zostanie zastąpiona i będzie można ją później wyeksportować i przekształcić w politykę.

4.Wdróż instalatory w sieci. Program Live Installer zainstaluje agenta ESET Management i uaktualni istniejące produkty Endpoint.


note

Do pobrania niezbędnych komponentów program Live Installer wymaga bezpośredniego połączenia internetowego. Po ukończeniu instalacji można włączyć przekazywanie połączenia za pośrednictwem serwera proxy.

5.Kiedy instalacja zostanie ukończona i urządzenia połączą się z programem ESET PROTECT Cloud, możesz zacząć zarządzać nimi za pomocą programu ESET PROTECT Cloud.

6.Jeśli instalator nie obejmował żadnej polityki ani żadna polityka nie została zastosowana do jakiejkolwiek grupy w programie ESET PROTECT Cloud, możesz teraz wyeksportować konfigurację swoich produktów Endpoint.

7. W tym celu należy przejdź do obszaru Zadania i utwórz a nowe Zadanie Eksportuj ustawienia konfiguracyjne produktu zarządzanego.

8.W obszarze Ustawienia wybierz opcję Produkt: wszystkie i jako Obiekt docelowy zaznacz wszystkie urządzenia, których konfigurację chcesz wyeksportować.

9.Poczekaj na wykonanie zadania na wszystkich zaznaczonych urządzeniach.

10. Przejdź do obszaru Szczegóły (dotyczącego określonego urządzenia) > Konfiguracja i otwórz konfigurację określonego produktu Endpoint.

11. Tutaj możesz przejrzeć wyeksportowane ustawienia. Jeśli wszystko jest w porządku, wybierz opcję Konwertuj do polityki.

12. Zostanie otwarty kreator polityki. Możesz w nim edytować opcję Nazwa dotyczącą polityki i dostosować niektóre ustawienia. Aby zapisać zmiany, kliknij opcję Zakończ.

13. Powtórz tę procedurę dla każdego produktu Endpoint.

14. Po przekonwertowaniu konfiguracji wszystkich produktów możesz zastosować gotowe polityki względem odpowiednich urządzeń klienckich. Spowoduje to zablokowanie ustawienia, aby uniemożliwić jego zmianę przez użytkownika urządzenia.