Zdalne wdrożenie agenta

Zdalne wdrożenie instalatora samego agenta

Instalator samego agenta (.exe dla systemu Windows lub .sh dla systemu Linux) zawiera wszystkie wymagane informacje, aby komputer kliencki mógł pobrać i zainstalować agenta ESET Management. Upewnij się, że komputer z systemem Linux spełnia wymagania wstępne. Instalator można rozesłać pocztą e-mail, aby użytkownicy mogli go wdrożyć. Jeśli jest dostępne, użyj narzędzia do zdalnego zarządzania innej firmy, aby rozesłać i wykonać instalator.


important

Na komputerze klienckim musi być dostępne połączenie internetowe, aby umożliwić pobranie pakietu instalacyjnego agenta i połączenie z serwerem ESET PROTECT Cloud.

Zdalne wdrażanie instalatora kompleksowego

Instalator kompleksowy można zainstalować zdalnie, w sieci lokalnej, przy użyciu narzędzia ESET Remote Deployment Tool. Szczegółowe instrukcje zawiera dokumentacja narzędzia ESET Remote Deployment Tool.