Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Proces wdrażania dla MSP

 

1.Wykonaj konfigurację klienta MSP. Po wyświetleniu monitu wybierz instalator Tylko agent.

2.Roześlij i zainstaluj instalator agenta ESET Management lokalnie lub zdalnie.

3.Zainstaluj produkty zabezpieczające firmy ESET i skonfiguruj polityki.

Poniższy schemat przedstawia ogólny proces rejestracji klienta MSP.

journey_cloud