Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Licencje MSP

Informacji na temat licencji i firm

Licencje zaimportowane z konta MSP są oznaczone nazwą firmy. Jeśli nazwa firmy zostanie później zmieniona, nazwy znaczników nie zostaną zmienione automatycznie. Można edytować je ręcznie.

Wszystkie licencje są importowane w sposób zgodny z modelem zabezpieczeń programu ESET PROTECT. Każdy użytkownik utworzony poprzez konfigurację klienta MSP może wyświetlać tylko swoje licencje i ich używać.

Jeśli w strukturze MSP istnieje firma, która w momencie synchronizacji nie ma licencji, zostaje ona zsynchronizowana tylko z drzewem MSP na komputerze, a nie z drzewem MSP w obszarze Zarządzanie licencjami.

Jeśli dodasz nową firmę w ESET MSP Administrator 2, program ESET PROTECT doda tę firmę do drzewa MSP podczas następnej synchronizacji licencji.

Licencje z ESET MSP Administrator 2 są dzielone na jedną pulę dla każdej firmy. Nie można przenieść licencji poza pulę.

Nazwy firm i witryny można znaleźć w kolumnie Użytkownik licencji w sekcji Zarządzanie licencjami. Podczas tworzenia raportu można użyć danych z kolumny Użytkownik licencji.

Jeśli masz licencje zarówno w ESET Business Account, jak i w ESET MSP Administrator 2 z użyciem tych samych poświadczeń, program ESET PROTECT synchronizuje wszystkie licencje z obu kont. Wszystkie licencje ESET Business Account są zapisywane w wielu pulach licencji. Licencje z ESET MSP Administrator 2 są dzielone na jedną pulę dla każdej firmy.

 

license_pools_cloud

Synchronizacja na żądanie

ESET PROTECT wykonuje synchronizację z serwerami licencji raz dziennie. Jeśli dokonano zmian na koncie MSP i chcesz zaktualizować ekran licencji i drzewo MSP, wybierz kolejno opcje Zarządzanie licencjami > Czynności i kliknij opcję Synchronizuj licencje.

cloud_msp_synch