Funkcje ESET PROTECT Cloud dla użytkowników MSP

ESET PROTECT Cloud oferuje zestaw ulepszeń przeznaczonych dla użytkowników MSP. Funkcje MSP są dostępne dla użytkowników, którzy wdrożyli ESET PROTECT Cloud za pośrednictwem:

konta ESET MSP Administrator (EMA 2)

ESET Business Account (EBA) przy posiadaniu konta EMA 2 z tymi samymi poświadczeniami

Kreator konfiguracji klienta

Kluczową funkcją MSP w programie ESET PROTECT Cloud jest konfiguracja klienta MSP. Ta funkcja ułatwia utworzenie dostosowanego ESET Management instalatora agenta dla klienta.

Drzewo MSP

ESET PROTECT Cloud synchronizuje się z portalem ESET MSP (EMA 2) i tworzy drzewo MSP. Drzewo MSP to struktura w menu Komputery, która reprezentuje strukturę firm na Twoim koncie EMA 2. Elementy w drzewie MSP używają innych ikon niż standardowe urządzenia i grupy ESET PROTECT Cloud. Struktury drzewa MSP nie można modyfikować w konsoli internetowej.

msp_tree

Grupa Udostępniane obiekty

Po zsynchronizowaniu konta MSP program ESET PROTECT Cloud tworzy drzewo MSP. Istnieje jedna grupa dostępu Udostępniane obiekty dla każdego MSP i Menedżera MSP. Nie można przechowywać komputerów w Obiektach udostępnionych. Obiekty udostępnione nie są widoczne w obszarze Grupy w menu Komputery. MSP mogą udostępniać obiekty takie jak polityki i zadania przy użyciu grupy dostępu Udostępniane obiekty.

Każdy użytkownik MSP utworzony za pośrednictwem kreatora konfiguracji firmy ma uprawnienia dostępu Odczyt i Użycie do wszystkich grup Udostępnione obiekty powyżej użytkownika. Aby wyświetlić listę grup dostępu, można sprawdzić zestawy uprawnień przypisane do użytkownika. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp tylko do znajdujących się powyżej grup Udostępnione obiekty, a nie do grup równoległych Menedżerów MSP.

msp_shared_schema

MSP w obszarze Przegląd stanu

Dostęp do nowego kafelka MSP można uzyskać w obszarze Przegląd stanu. Kafelek MSP wyświetla podstawowe informacje na temat Twojego konta.

Posiadanie wielu wystąpień ESET PROTECT Cloud w strukturze MSP

Jeśli używasz wystąpienia w chmurze wdrożonego z konta MSP, jest ono oddzielone od innych wystąpień MSP. Wystąpienie menedżera MSP nie jest połączone. Mają tę samą strukturę firmy (drzewo MSP), ale nie współdzielą komputerów ani innych obiektów, takich jak zadania czy polityki. Licencje są jedynym wyjątkiem. Są one współdzielone hierarchicznie, tak jak w przypadku ESET MSP Administrator. Menedżer MSP może uzyskać dostęp do licencji w konsoli internetowej i przypisać je do komputerów.

Zobacz poniższy przykład:

Użytkownik MSP nie ma dostępu do komputerów w wystąpieniu Menedżera MSP, nawet jeśli te komputery znajdują się w statycznej grupie klientów MSP. Dzieje się tak, ponieważ wystąpienia w chmurze są odseparowane.

msp_protect_share