Tworzenie niestandardowego instalatora

1.Z poziomu konsoli internetowej ESMC przejdź do menu Komputery.

2.Kliknij ikonę koła zębatego gear_icon obok firmy, dla której chcesz utworzyć instalator, i wybierz opcję Pobierz instalator.

msp_installer

3.Utwórz i dostosuj instalator i pobierz go.

cloud_msp_comp_inst