Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Użytkownicy MSP

Podczas konfigurowania klienta MSP można dodać istniejącego użytkownika z EMA2 lub EBA do ESET PROTECT.  Aby sprawdzić i edytować użytkownika, przejdź do menu Więcej > Prawa dostępu > Użytkownicy.

Wymagane uprawnienia

Aby utworzyć nowego użytkownika w konfiguracji klienta MSP, potrzebujesz dostępu do konfigurowanej firmy i grup udostępnionych obiektów.

arrow_down_businessSzczegółowy schemat uprawnień

Posiadanie uprawnień dostępu oznacza, że bieżący (aktywny) użytkownik ma przypisane zestawy uprawnień do grup, jak wspomniano powyżej. Jeśli nie posiadasz wymaganych uprawnień dostępu, konfiguracja klienta MSP zakończy się błędem.

Cechy użytkownika MSP

Ten użytkownik może zalogować się do konsoli internetowej ESET PROTECT oraz zarządzać urządzeniami i innymi obiektami, do których ma uprawnienia dostępu.

ESET PROTECT ma następujące ustawienia dla każdego nowego użytkownika MSP:

Opis — macierzysty użytkownik utworzony poprzez kreatora konfiguracji klienta MSP

Znaczniki — użytkownik jest oznaczony nazwą firmy

Grupa domowa — grupa statyczna firmy

Automatyczne wylogowanie — 15 minut

Konto jest włączone, a zmiana hasła nie jest wymagana

Zestawy uprawnień — każdy użytkownik MSP ma 2 zestawy uprawnień. Jeden z nich dotyczy grupy domowej, a drugi — grup Udostępniane obiekty.