Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przegląd stanu MSP

Sekcja Przegląd stanu zapewnia złożone informacje na temat stanu programu ESET PROTECT. Jeśli utworzysz wystąpienie ESET PROTECT przy użyciu konta EMA 2 lub konta mieszanego (EMA 2 i EBA), dostępny jest kafelek MSP z informacjami powiązanymi z MSP.

Stany MSP

Zsynchronizowano konto

Twoje konto jest zsynchronizowane i nie jest wymagane żadne działanie.

msp_status1

Trwa synchronizacja

W tle działa synchronizacja konta MSP. W przypadku dużych kont synchronizacja może potrwać do kilku godzin. Kafelek zmienia kolor na biały po zakończeniu synchronizacji.

msp_status3

Dostępne działania

Kliknij kafelek MSP, aby wyświetlić więcej szczegółów.

Sprawdź dostępność nowych klientów MSP — powoduje uruchomienie synchronizacji licencji na żądanie (synchronizacja drzewa MSP).

msp_status2

Nowi klienci — jeśli pewne firmy nie zostały skonfigurowane, można je kliknąć i użyć kreatora konfiguracji klienta.

Pomiń konfigurację wszystkich nowych klientów MSP — pozwala pominąć kreatory konfiguracji dla wszystkich firm, które nie zostały skonfigurowane.

msp_status_5