Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Edytowanie użytkowników

Można modyfikować dane użytkownika, na przykład informacje podstawowe i przypisane komputery.

Podstawowe

W tym miejscu można modyfikować szczegóły dotyczące użytkownika, takie jak:

Nazwa użytkownika i Opis — tylko do celów informacyjnych.

TagiEdytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).

Adres e-mail — może służyć za adres odbiorcy, na który są dostarczane powiadomienia.

Telefon i Biuro lub lokalizacja — tylko do celów informacyjnych.

Kotwica źródła: może być używany przez kilka funkcji produktu ESET PROTECT wymagających informacji dotyczących usługi AD (np. tryb wstrzymania polityk punktu końcowego).

cloud_user_edit_01

Atrybuty niestandardowe

Można edytować istniejące atrybuty niestandardowe oraz dodawać nowe atrybuty. Aby dodać nowe, kliknij opcję Dodaj nowe i wybierz odpowiednią kategorię:

Konta Wi-Fi — Przy użyciu profilów można wymuszać ustawienia firmowych sieci Wi-Fi bezpośrednio na zarządzanych urządzeniach.

Konta VPN — Można skonfigurować sieć VPN wraz z poświadczeniami, certyfikatami oraz innymi informacjami wymaganymi do zapewnienia użytkownikom swobodnego dostępu do sieci VPN.

Konta e-mail — Ta kategoria używana jest w odniesieniu do kont e-mail, na których używane są specyfikacje IMAP lub POP3. W przypadku korzystania z serwera Exchange należy użyć podanych poniżej ustawień Exchange ActiveSync.

Konta Exchange — Jeśli firma korzysta z rozwiązania Microsoft Exchange, tutaj można utworzyć wszystkie ustawienia, by skrócić do minimum czas konfiguracji dostępu użytkowników do poczty, kalendarza i kontaktów.

LDAP (alias atrybutu) — Ta kategoria jest szczególnie przydatna, gdy firma korzysta z protokołu LDAP do obsługi kontaktów. Można zmapować pola kontaktów z odpowiednimi polami kontaktów w systemie iOS.

CalDAV — Tutaj dostępne są ustawienia dowolnych kalendarzy, w których używane są specyfikacje CalDAV.

CardDAV — Ta kategoria umożliwia zarządzanie kontaktami synchronizowanymi przy użyciu specyfikacji CardDAV — można tu wprowadzić informacje niezbędne do synchronizacji.

Subskrybowany kalendar — Jeśli skonfigurowano kalendarze CalDAV, tutaj można zdefiniować dla innych kalendarzy dostęp tylko do odczytu.

Niektóre z pól staną się atrybutami, których można następnie użyć przy tworzeniu polityk dla urządzenia mobilnego z systemem iOS jako zmiennych (wypełniaczy). Na przykład Nazwa użytkownika ${exchange_login/exchange} lub Adres e-mail ${exchange_email/exchange}.

cloud_user_edit_02

Przypisane komputery

Tutaj można wybierać poszczególne urządzenia. W tym celu kliknij opcję Dodaj komputery, by wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne. Zaznacz odpowiednie pozycje przy użyciu pól wyboru i kliknij OK.


important

Użytkownik może być przypisany maksymalnie do 200 komputerów w jednej operacji.

cloud_assigned_computers