Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Tworzenie nowej grupy użytkowników

Kliknij kolejno pozycje Użytkownicy komputera > gear_icon i wybierz pozycję add_new_default Nowa grupa użytkowników

Podstawowe

W polach Nazwa oraz Opis (opcjonalnie) wprowadź nazwę i opis nowej grupy użytkowników. Domyślnie grupą nadrzędną jest grupa, która była zaznaczona w momencie rozpoczęcia tworzenia nowej grupy użytkowników. Aby zmienić grupę nadrzędną, należy kliknąć opcję Zmień grupę nadrzędną i wybrać grupę nadrzędną z drzewa. Kliknij pozycję Zakończ, aby utworzyć nową grupę użytkowników.

cloud_add_new_user_group