Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Rozwiązania ESET

Ta sekcja umożliwia uproszczone wdrażanie następujących produktów:

ESET LiveGuard Advanced

ESET Full Disk Encryption

Dla każdego z produktów można wybrać jedną z następujących opcji:

Wypróbuj — poproś o licencję testową dla wybranego produktu, jeśli masz użytkowników bez licencji.

Kup — kup licencję na wybrany produkt.

Włącz — włącz wybrany produkt na wszystkich kwalifikujących się urządzeniach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz podsekcje dla każdego produktu.

Kliknij ikonę koła zębatego gear_icon > delete_defaultUsuń, aby usunąć ESET LiveGuard Advanced lub ESET Full Disk Encryption ze wszystkich urządzeń.

Dowiedz się więcej — otwiera krótką stronę informacyjną o wybranym produkcie.

Możesz także uzyskać dostęp do szczegółów z wykresu dla każdej z kategorii prezentowanych na wykresie i wyświetlić pierwsze 100 urządzeń.


important

Ograniczenia wdrażania

Konto użytkownika wymaga uprawnienia do zapisu, aby można było aktywować tę funkcję.

Istnieje jednorazowa opcja wypróbowania tej funkcji na jedną firmę MSP

cloud_eset_solutions