Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Włącz usługę ESET Full Disk Encryption

Wybierz sekcję Rozwiązania ESET; w ESET Full Disk Encryption kliknij Kup, aby nastąpiło przekierowanie do procedury uaktualniania warstwy ochronnej ESET PROTECT. Po zakończeniu procedury uaktualniania będzie można wdrożyć i aktywować produkt ESET Full Disk Encryption w sieci zarządzanej.

Wybierz opcję Włącz, a pojawi się nowe okienko:

1.Cele — Zachowaj wartość domyślną (Wszystkie urządzenia) lub wybierz cele (urządzenia, grupy statyczne lub dynamiczne).

2.Język — Wybierz język produktu ESET Full Disk Encryption, który zostanie wdrożony na wszystkich wybranych urządzeniach.

3.Zaznacz pole wyboru Akceptuję Umowę licencyjną użytkownika końcowego i akceptuję Politykę prywatności. Więcej informacji umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), Warunkach korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.

4.Kliknij przycisk Włącz. ESET PROTECT wykona zadanie aktywacji i zadanie instalacji oprogramowania ESET Full Disk Encryption na wszystkich wybranych zarządzanych urządzeniach.


note

Wdrożenie działa z wbudowaną polityką Szyfruj wszystkie dyski — TPM używany, jeśli jest dostępny — OPAL nie jest używany.

Po prawej stronie zostanie wyświetlone małe okno powiadomienia z informacją o szczegółach wdrożenia.


important

Użytkownik zarządzanego urządzenia musi wykonać dalsze kroki w celu pomyślnego wdrożenia programu ESET Full Disk Encryption. Wykonaj kroki opisane w dokumentacji ESET Full Disk Encryption.

cloud_eset_solutions_smallbox_efde

Możesz przejrzeć postęp w menu icon_esetRozwiązania ESET.

Usuń produkt ESET Full Disk Encryption

Kliknij ikonę koła zębatego gear_icon w prawej górnej części kafelka ESET Full Disk Encryption i wybierz pozycję Usuń ESET Full Disk Encryption delete_default, aby usunąć ESET Full Disk Encryption z zarządzanych urządzeń. ESET PROTECT dezaktywuje ESET Full Disk Encryption, odszyfruje wszystkie zaszyfrowane dyski i usunie odpowiednią opcję polityki ze wszystkich wybranych urządzeń.


note

Usuwanie odbywa się z wbudowaną polityką Odszyfruj wszystkie dyski.