Uproszczone wdrażanie ESET LiveGuard Advanced

Wybierz sekcję Rozwiązania ESET; w ESET LiveGuard Advanced kliknij Kup, aby zostać przekierowanym do procedury uaktualniania licencji pakietowej ESET PROTECT Cloud. Po zakończeniu uaktualniania będzie można wdrożyć i aktywować funkcje ESET LiveGuard Advanced w sieci zarządzanej.


note

Licencja tymczasowa

Jeśli masz już aktywną licencję testową i kupisz pełną licencję produktu, pojawi się nowa opcja migracji urządzeń do pełnej licencji.

Jeśli wybierzesz opcję Wdróż, pojawi się nowe okienko. W tym miejscu można wybrać obiekty docelowe wdrożenia. Można pozostawić domyślny wybór wszystkich urządzeń lub ręcznie wybrać urządzenia docelowe oraz grupy statyczne lub dynamiczne. Po zachowaniu domyślnego wyboru Wszystkie urządzenia można zaznaczyć pole wyboru Zawsze wdrażaj na nowych urządzeniach, aby włączyć automatyczne wdrażanie ESET LiveGuard Advanced na wszystkich nowych urządzeniach, które będą w przyszłości zarządzane przez ESET PROTECT Cloud. Następnie potwierdź swoją decyzję, wybierając pozycję Wdróż.


note

Wdrożenie działa z wbudowaną polityką ESET LiveGuard — Włączony.

ESET PROTECT Cloud wykona Zadanie aktywacji ESET LiveGuard Advanced na wszystkich wybranych zarządzanych urządzeniach.

Po prawej stronie zostanie wyświetlone małe okno powiadomienia z informacją o szczegółach wdrożenia.

cloud_eset_solutions_smallbox

Możesz przejrzeć postęp w menu icon_esetRozwiązania ESET. Wkrótce potem na pulpicie nawigacyjnym ESET LiveGuard zostaną wyświetlone informacje z zarządzanej sieci.

Po włączeniu ESET LiveGuard Advanced można uzyskać dostęp do rozszerzonego raportowania ESET LiveGuard Advanced w sieci zarządzanej. Informacje te można znaleźć w panelu kontrolnym > ESET LiveGuard.

cloud_dashboard_dtd_empty

Usuń produkt ESET LiveGuard Advanced

Kliknij ikonę koła zębatego gear_icon w prawej górnej części kafelka ESET LiveGuard Advanced i wybierz pozycję Usuń ESET LiveGuard Advanced delete_default, aby usunąć ESET LiveGuard Advanced z zarządzanych urządzeń. ESET PROTECT Cloud dezaktywuje ESET LiveGuard Advanced i usunie odpowiednią opcję polityki ze wszystkich wybranych urządzeń.

Wyłącz automatyczne wdrażanie

Kliknij ikonę koła zębatego gear_icon w prawej górnej części kafelka ESET LiveGuard Advanced i wybierz pozycję icon_disable Wyłącz automatyczne wdrażanie, aby wyłączyć automatyczne wdrażanie na nowych urządzeniach.