Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Włącz usługę ESET LiveGuard Advanced

Wybierz sekcję Rozwiązania ESET; w ESET LiveGuard Advanced kliknij Kup, aby nastąpiło przekierowanie do procedury uaktualniania warstwy ochronnej ESET PROTECT. Po zakończeniu uaktualniania będzie można wdrożyć i aktywować funkcje ESET LiveGuard Advanced w sieci zarządzanej.


note

Licencja tymczasowa

Jeśli masz już aktywną licencję testową i kupisz pełną licencję produktu, pojawi się nowa opcja migracji urządzeń do pełnej licencji.

Jeśli wybierzesz opcję Włącz, pojawi się nowe okienko. Tutaj możesz wybrać opcję Optymalna ochrona (zalecana) lub Ochrona podstawowa. W tym miejscu można wybrać obiekty docelowe wdrożenia. Można pozostawić domyślny wybór wszystkich urządzeń lub ręcznie wybrać urządzenia docelowe oraz grupy statyczne lub dynamiczne. Po zachowaniu domyślnego wyboru Wszystkie urządzenia można zaznaczyć pole wyboru Zawsze włączaj na nowych urządzeniach, aby włączyć automatyczne wdrażanie ESET LiveGuard Advanced na wszystkich nowych urządzeniach, które będą w przyszłości zarządzane przez ESET PROTECT. Następnie potwierdź swoją decyzję, wybierając pozycję Włącz.

cloud_liveguard_advanced_deployment


note

Podstawowa ochrona: Wdrożenie działa z wbudowaną polityką ESET LiveGuard — Włącz.

Optymalna ochrona: Wdrożenie działa z wbudowaną polityką ESET LiveGuard — Ochrona optymalna — Włącz.

ESET PROTECT wykona Zadanie aktywacji ESET LiveGuard Advanced na wszystkich wybranych zarządzanych urządzeniach.

Wyświetlone zostanie małe okno powiadomienia z informacją o szczegółach wdrożenia.

cloud_eset_solutions_smallbox

Możesz przejrzeć postęp w menu icon_esetRozwiązania ESET.

Po włączeniu ESET LiveGuard Advanced:

Pulpit nawigacyjny ESET LiveGuard wyświetli rozszerzone raporty ESET LiveGuard Advanced z zarządzanej sieci.

Każde urządzenie z ESET LiveGuard Advanced będzie miało włączony system reputacji ESET LiveGrid® i system opinii ESET LiveGrid®. Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi urządzeń.

cloud_dashboard_dtd_empty

Usuń produkt ESET LiveGuard Advanced

Kliknij ikonę koła zębatego gear_icon w prawej górnej części kafelka ESET LiveGuard Advanced i wybierz pozycję Wyłącz ESET LiveGuard Advanced delete_default, aby usunąć ESET LiveGuard Advanced z zarządzanych urządzeń. ESET PROTECT dezaktywuje ESET LiveGuard Advanced i usunie odpowiednią opcję polityki ze wszystkich wybranych urządzeń.

Wyłącz automatyczne wdrażanie

Kliknij ikonę koła zębatego gear_icon w prawej górnej części kafelka ESET LiveGuard Advanced i wybierz pozycję icon_disable Wyłącz automatyczne włączanie, aby wyłączyć automatyczne wdrażanie na nowych urządzeniach.