Informacje o dokumentacji

Niniejszy Podręcznik administracji przygotowano, aby pomóc w zapoznaniu się z programem ESET PROTECT Cloud oraz przedstawić sposób korzystania z niego.

Terminologia stosowana w tym podręczniku jest oparta na nazwach parametrów programu ESET PROTECT Cloud w celu zapewnienia spójności oraz uniknięcia pomyłek. Stosujemy również zestaw symboli do wyróżniania szczególnie ważnych tematów.


note

Ta sekcja zawiera przydatne informacje, na przykład dotyczące poszczególnych funkcji, lub łącza do tematów pokrewnych.


important

Informacje w tej sekcji należy uważnie przeczytać i nie należy ich pomijać. Nie mają one kluczowego znaczenia, są jednak ważne.


warning

Kluczowe informacje, które należy przeczytać ze szczególną uwagą. Ostrzeżenia mają na celu zapobiegnięcie potencjalnie szkodliwym pomyłkom. Tekst w tej sekcji należy przeczytać ze zrozumieniem, ponieważ dotyczy on bardzo istotnych ustawień systemowych i ryzykownych czynności.


example

Przykładowy scenariusz przedstawia czynności użytkownika, które dotyczą omawianego tematu. Przykłady są używane do wyjaśniania bardziej skomplikowanych zagadnień.

Konwencja

Znaczenie

Pogrubienie

Nazwy elementów interfejsu, na przykład pola i przyciski opcji.

Kursywa

Elementy zastępcze oznaczające informacje podawane przez użytkownika. Na przykład nazwa pliku lub ścieżka oznacza, że użytkownik wpisuje rzeczywistą ścieżkę lub nazwę pliku.

Courier New

Przykłady kodu lub poleceń.

Hiperłącze

Zapewnia szybki i łatwy dostęp do wspomnianych tematów lub zewnętrznych stron internetowych. Hiperłącza są wyróżnione przy użyciu niebieskiego koloru i mogą być podkreślone.

%ProgramFiles%

Katalog w systemie Windows, w którym znajdują się zainstalowane programy systemu Windows oraz inne programy.

Dokumentacja online jest głównym źródłem informacji. Najnowsza wersja pomocy online jest wyświetlana automatycznie, gdy działa połączenie z Internetem.

Tematy w tym podręczniku zostały podzielone na kilka rozdziałów i podrozdziałów. Odpowiednie informacje można znaleźć, używając pola Szukaj u góry.

Baza wiedzy firmy ESET zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także zalecane rozwiązania dotyczące różnych problemów. Jest ona regularnie aktualizowana przez specjalistów firmy ESET, dlatego stanowi najlepsze narzędzie do rozwiązywania rozmaitych dylematów.

Forum ESET pozwala użytkownikom produktów firmy ESET w prosty sposób uzyskiwać pomoc i pomagać innym. Można na nim publikować pytania dotyczące dowolnych problemów lub używanych produktów firmy ESET.