Wprowadzenie do programu ESET PROTECT Cloud

Witamy w oprogramowaniu ESET PROTECT Cloud. ESET PROTECT Cloud to program umożliwiający zarządzanie produktami firmy ESET na stacjach roboczych i serwerach w środowisku sieciowym obsługującym do 50.000 użytkowników z jednej lokalizacji centralnej. Przy użyciu konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud można wdrażać rozwiązania ESET, zarządzać zadaniami, egzekwować polityki bezpieczeństwa, monitorować stan systemu, a także szybko reagować na problemy i zagrożenia pojawiające się na komputerach zdalnych.

Aby rozpocząć korzystanie z programu ESET PROTECT Cloud, zobacz Wprowadzenie do ESET PROTECT Cloud.

Program ESET PROTECT Cloud składa się z następujących komponentów:

ESET PROTECT Cloud jako usługa

Konsola internetowa ESET PROTECT Cloud

Konsola internetowa interpretuje dane przechowywane w bazie danych programu ESET PROTECT Cloud. Umożliwia wizualizację ogromnych ilości danych za pomocą przejrzystych paneli kontrolnych oraz raportów, a także pomaga w egzekwowaniu polityk i wykonywaniu zadań w ramach agentów i innych aplikacji firmy ESET.

ESET PROTECT Live Installer

To niewielka aplikacja obejmująca agenta ESET Management i biznesowy produkt do obsługi punktu końcowego. Ma ona postać prostego, łatwego w obsłudze pakietu.

Agent ESET Management to niewielka aplikacja bez graficznego interfejsu użytkownika, która wykonuje polecenia programu ESET PROTECT Cloud na podłączonych klientach. Wykonuje ona zadania, gromadzi dzienniki z aplikacji firmy ESET, interpretuje i wymusza polityki oraz realizuje inne zadania, takie jak wdrażanie oprogramowania i ogólne monitorowania komputerów.

Jest to łatwy do pobrania, wstępnie skonfigurowany pakiet obejmujący agenta i produkt zabezpieczający (pobrany podczas instalacji). Ma on postać prostego instalatora, który łączy się automatycznie z odpowiednią instancją w chmurze i aktywuje się przy użyciu ważnej licencji z minimalną interakcją ze strony użytkownika. Instalator identyfikuje prawidłową platformę i pobiera odpowiedni pakiet instalatora produktu zabezpieczającego.

Agent to niewielka aplikacja ułatwiająca komunikację między produktem zabezpieczającym firmy ESET na komputerze klienckim i programem ESET PROTECT Cloud.

Produkty zabezpieczające ESET

Produkty zabezpieczające firmy ESET chronią komputery klienckie i serwery przed zagrożeniami.

Program ESET PROTECT Cloud obsługuje następujące produkty zabezpieczające firmy ESET.

ESET Business Account

Centralna lokalizacja dla klientów biznesowych lub dostawca tożsamości dla programu ESET PROTECT Cloud.

Portal ten umożliwia klientom biznesowym pojedyncze logowanie, wyświetlanie posiadanych licencji i aktywowanych usług, zarządzanie użytkownikami itp.

Konto ESET Business Account jest wymagane do aktywowania instancji programu ESET PROTECT Cloud.

ESET Remote Deployment Tool

Narzędzie umożliwiające zdalne wdrożenie programu ESET PROTECT Live Installer w sieci.

Umożliwia zdalne mapowanie sieci i synchronizację z usługą AD lub obsługę importowania obiektów docelowych, na których produkt zostanie wdrożony.

cloud_scheme