Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Uruchomienie skryptu programu SysInspector

Zadanie Uruchomienie skryptu programu SysInspector służy do usuwania z systemu niepożądanych obiektów. Przed przystąpieniem do realizacji tego zadania należy wyeksportować skrypt programu SysInspector z programu ESET SysInspector. Po wyeksportowaniu skryptu można oznaczyć obiekty, które mają zostać usunięte i uruchomić skrypt przy użyciu zmodyfikowanych danych, co spowoduje usunięcie oznaczonych obiektów.

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:

Kliknij Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję icon_tasks Zadania > add_new_defaultNowe zadanie.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Ustawienia

Skrypt programu SysInspector — w celu przejścia do skryptu usługi należy kliknąć opcję Przeglądaj. Skrypt usługi należy utworzyć przed uruchomieniem tego zadania.

Czynność — użytkownik może przesłać skrypt do konsoli internetowej ESET PROTECT lub pobrać go stamtąd.

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się małe okno:

Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta (komputery lub grupy) i element wyzwalający.

Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję restart_default Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.


note

Po ukończeniu zadania wynik można sprawdzić w raporcie.