Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wskaźnik postępu

Wskaźnik postępu to kolorowy pasek, który odzwierciedla stan wykonania zadania. Każde zadanie ma własny wskaźnik (widoczny w wierszu Postęp). Stan wykonania zadania jest sygnalizowany przy użyciu trzech kolorów oraz liczby komputerów z danym stanem w przypadku danego zadania:

Uruchomione (niebieski)

progress_indicator_blue

Pomyślnie ukończone (zielony)

progress_indicator_green

Niepowodzenie (pomarańczowy)

progress_indicator_orange

Nowo utworzone zadanie (biały) — zmiana koloru wskaźnika może nastąpić po pewnym czasie. Serwer ESET PROTECT musi otrzymać odpowiedź od agenta ESET Management, aby wyświetlić stan wykonania. Wskaźnik postępu będzie też biały, jeśli nie został przypisany element wyzwalający.

progress_indicator_white

Połączenie powyższych:

progress_indicator_combo

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych typów i stanów ikon można znaleźć w legendzie ikon.


important

Wskaźnik postępu pokazuje stan zadania podczas ostatniego wykonania. Informacja ta pochodzi od agenta ESET Management. Wskaźnik postępu pokazuje dokładnie to, co agent ESET Management zgłasza z komputerów klienckich.