Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wyświetlanie komunikatów

Zadanie Wyświetlanie komunikatów umożliwia wysyłanie komunikatów na dowolne urządzenie zarządzane (komputer kliencki, tablet, telefon komórkowy itp.). Komunikat zostanie wyświetlony na ekranie w celu przekazania użytkownikowi informacji.

System Windows — wiadomość jest wyświetlana jako powiadomienie.


important

W systemie Windows zadanie klienta Wyświetlanie komunikatów wykorzystuje polecenie msg.exe, które występuje tylko w wersjach Windows Professional/Enterprise. W efekcie nie można użyć tego zadania, aby wyświetlić komunikat na komputerze klienckim z systemem Windows Home.

macOS i Linux — komunikat jest wyświetlany tylko w terminalu.


note

Aby zobaczyć komunikat w systemie macOS lub Linux, najpierw trzeba otworzyć terminal.

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:

Kliknij Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję icon_tasks Zadania > add_new_defaultNowe zadanie.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Ustawienia

Można tu wprowadzić tytuł i wpisać komunikat.

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się małe okno:

Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta (komputery lub grupy) i element wyzwalający.

Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję restart_default Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.