Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Aktualizacja modułów

Zadanie Aktualizacja modułów wymusza aktualizację wszystkich modułów produktu zabezpieczającego zainstalowanego na docelowym urządzeniu. Jest to ogólne zadanie dla wszystkich produktów zabezpieczających na wszystkich systemach. Lista wszystkich modułów docelowego produktu zabezpieczającego znajduje się w sekcji Informacje danego produktu.

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:

Kliknij Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję icon_tasks Zadania > add_new_defaultNowe zadanie.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Ustawienia

Wyczyść pamięć podręczną aktualizacji — opcja ta umożliwia usunięcie tymczasowych plików aktualizacji z pamięci podręcznej klienta i może być często używana do naprawy błędów aktualizacji modułów.

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się małe okno:

Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta (komputery lub grupy) i element wyzwalający.

Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję restart_default Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.


note

Ustawianie serwera niestandardowego dla aktualizacji modułów

Jeśli aktualizacja modułów w produkcie zabezpieczającym ESET nie powiedzie się z powodu blokady geograficznej, użyj polityki, aby skonfigurować niestandardowy serwer dla aktualizacji modułów:

1.W ustawieniach polityki produktu zabezpieczającego ESET wybierz opcję Aktualizuj > Profile > Aktualizacje.

2.W oknie Aktualizacje modułów wyłącz opcję Wybierz automatycznie i wpisz adres serwera niestandardowego. Na przykład aby użyć amerykańskich serwerów aktualizacji ESET Endpoint Antivirus/Security 9 dla systemu Windows, wpisz http://us-update.eset.com/eset_upd/ep9/ (wersja 8: http://us-update.eset.com/eset_upd/ep8/).

3.Wpisz swoją nazwę użytkownika (EAV-XXXXXXXX) i hasłolicencji. Możesz je uzyskać ze szczegółów starszej licencji.