Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zarządzanie kwarantanną

Zadanie Zarządzanie kwarantanną służy do zarządzania obiektami w ramach kwarantanny na ESET PROTECT, obejmującej zainfekowane lub podejrzane obiekty wykryte podczas skanowania.

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:

Kliknij Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję icon_tasks Zadania > add_new_defaultNowe zadanie.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Ustawienia

Ustawienia zarządzania kwarantanną

Czynność — umożliwia wybranie czynności, która ma zostać wykonana w odniesieniu do obiektu dodanego do kwarantanny.

Przywróć obiekty (przywrócenie obiektu do oryginalnej lokalizacji i poddanie go skanowaniu, w przypadku dalszego występowania powodu dodania do kwarantanny obiekt trafia tam ponownie).

Przywróć obiekty i wyklucz je w przyszłości (przywrócenie obiektu do oryginalnej lokalizacji bez możliwości ponownego dodania go do kwarantanny).

Usuń obiekty usuwa obiekt trwale.

Typ filtra — filtrowanie obiektów dodanych do kwarantanny na podstawie określonych poniżej kryteriów.

Ustawienia filtru:

Skróty obiektów — tutaj należy dodać skróty obiektów do pola. Wprowadzać można wyłącznie znane obiekty, na przykład takie, które były już poddawane kwarantannie.

Wystąpienie > Wystąpienie od, Wystąpienie do— tutaj należy podać zakres czasowy poddania obiektu kwarantannie.

Rozmiar > Rozmiar minimalny/maksymalny (w bajtach) — tutaj należy podać zakres rozmiarów obiektu objętego kwarantanną (w bajtach).

Nazwa wykrycia — należy wybrać wykrycie z listy elementów objętych kwarantanną.

Nazwa obiektu — należy wybrać obiekt z listy elementów objętych kwarantanną.

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się małe okno:

Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta (komputery lub grupy) i element wyzwalający.

Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję restart_default Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.