Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Ρυθμίσεις

Σε αυτή την ενότητα, μπορείτε να διαμορφώσετε ειδικές ρυθμίσεις για το διακομιστή του ESET PROTECT. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι παρόμοιες με τις πολιτικές, αλλά εφαρμόζονται απευθείας στο διακομιστή ESET PROTECT.

icon_sectionΣύνδεση

Θύρα διακομιστή (απαιτείται επανεκκίνηση) - Αυτή είναι η θύρα για τη σύνδεση μεταξύ του διακομιστή ESET PROTECT και των φορέων. Εάν αλλάξετε αυτή την επιλογή, απαιτείται επανεκκίνηση της υπηρεσίας διακομιστή ESET PROTECT για να τεθεί σε ισχύ η αλλαγή. Η αλλαγή της θύρας μπορεί να απαιτεί αλλαγές στις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας.

Θύρα Κονσόλας διαδικτύου (απαιτείται επανεκκίνηση) - Θύρα για τη σύνδεση μεταξύ της κονσόλας διαδικτύου ESET PROTECT και του διακομιστή ESET PROTECT. Η αλλαγή της θύρας μπορεί να απαιτεί αλλαγές στις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας.

Προηγμένη ασφάλεια (απαιτείται επανεκκίνηση) - Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει την προηγμένη ασφάλεια της επικοινωνίας δικτύου των στοιχείων του ESET PROTECT.

Πιστοποιητικό (απαιτείται επανεκκίνηση) - Εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε πιστοποιητικά του διακομιστή ESET PROTECT. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αλλαγή πιστοποιητικού και επιλέξτε το πιστοποιητικό διακομιστή ESET PROTECT που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από το διακομιστή ESET PROTECT. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Ομότιμα πιστοποιητικά.


important

Αυτές οι αλλαγές απαιτούν επανεκκίνηση της υπηρεσίας ESET PROTECT Server. Ανατρέξτε στο σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για οδηγίες.

icon_sectionΕνημερώσεις

Χρονικό διάστημα ενημερώσεων - Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα λαμβάνονται ενημερώσεις. Μπορείτε να επιλέξετε ένα τακτικό χρονικό διάστημα και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια έκφραση CRON.

Διακομιστής ενημέρωσης - Ο διακομιστής ενημέρωσης από τον οποίο λαμβάνει ο διακομιστής ESET PROTECT ενημερώσεις για εκδόσεις προϊόντων ESET και στοιχεία ESET PROTECT. Για να ενημερώσετε το ESET PROTECT 10.0 από ένα είδωλο (Εργαλείο ειδώλου), ρυθμίστε την πλήρη διεύθυνση του φακέλου ενημέρωσης era6 (σύμφωνα με τη ριζική τοποθεσία του διακομιστή HTTP). Για παράδειγμα:

http://your_server_address/mirror/eset_upd/era6

Τύπος ενημέρωσης - Επιλέξτε τον τύπο ενημερώσεων της μονάδας διακομιστή ESET PROTECT που θέλετε να λαμβάνετε. Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα έκδοση των εγκατεστημένων μονάδων διακομιστή ESET PROTECT στη διαδρομή Βοήθεια > Σχετικά με το.

Τακτική ενημέρωση

Οι ενημερώσεις μονάδας διακομιστή ESET PROTECT θα λαμβάνονται αυτόματα από το διακομιστή ESET με τη μικρότερη κυκλοφορία δικτύου. Προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Ενημέρωση προέκδοσης

Αυτές οι ενημερώσεις έχουν υποβληθεί σε εκτενείς εσωτερικές δοκιμές και θα είναι διαθέσιμες σύντομα στο κοινό. Μπορείτε να επωφεληθείτε από την ενεργοποίηση ενημερώσεων προέκδοσης αποκτώντας πρόσβαση στις πιο πρόσφατες ενημερώσεις των μονάδων διακομιστή ESET PROTECT. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ενημερώσεις προέκδοσης μπορεί να βοηθήσουν στην επίλυση κάποιου προβλήματος με το διακομιστή ESET PROTECT. Ωστόσο, οι ενημερώσεις προέκδοσης μπορεί να μην είναι πάντα πολύ σταθερές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε διακομιστές παραγωγής, στους οποίους απαιτείται μέγιστη διαθεσιμότητα και σταθερότητα. Οι ενημερώσεις προέκδοσης είναι διαθέσιμες μόνο όταν ορίζεται η τιμή AUTOSELECT στην παράμετρο Ενημέρωση διακομιστή.

icon_sectionΡυθμίσεις για προχωρημένους

Διακομιστής μεσολάβησης HTTP - Χρησιμοποιήστε έναν διακομιστή μεσολάβησης για να διευκολύνετε την κυκλοφορία Internet σε υπολογιστές-πελάτες του δικτύου σας. Εάν εγκαταστήσετε το ESET PROTECT χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα εγκατάστασης «όλα σε ένα», ενεργοποιείται από προεπιλογή ο διακομιστής μεσολάβησης HTTP. Οι ρυθμίσεις του Διακομιστή μεσολάβησης HTTP δεν εφαρμόζονται για επικοινωνία με τους διακομιστές ασφαλούς ελέγχου ταυτότητας (2FA).

Κλήση αφύπνισης - Ο διακομιστής ESET PROTECT μπορεί να εκτελέσει άμεση αντιγραφή του φορέα ESET Management σε έναν υπολογιστή-πελάτη μέσω EPNS. Αυτό είναι χρήσιμο όταν δεν θέλετε να περιμένετε για το τακτικό διάστημα κατά το οποίο ο φορέας ESET Management συνδέεται στο διακομιστή ESET PROTECT. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εκτελεστεί αμέσως μια Εργασία σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές-πελάτες ή εάν θέλετε να εφαρμοστεί αμέσως μια Πολιτική.

Wake on LAN - Ρυθμίστε τις Διευθύνσεις πολλαπλών διαύλων εάν θέλετε να στείλετε κλήσεις Wake on LAN σε μία ή περισσότερες διευθύνσεις IP.

Διακομιστής SMTP - Χρησιμοποιήστε έναν διακομιστή SMTP για να επιτρέπεται στο διακομιστή ESET PROTECT να αποστέλλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (για παράδειγμα ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αναφορές). Καθορίστε τα στοιχεία του διακομιστή SMTP.

Active Directory - Μπορείτε να προκαθορίσετε τις ρυθμίσεις AD. Το ESET PROTECT χρησιμοποιεί τα διαπιστευτήριά σας από προεπιλογή στις εργασίες συγχρονισμού του Active Directory (συγχρονισμός χρήστη, συγχρονισμός στατικής ομάδας). Όταν τα σχετικά πεδία μένουν κενά στη διαμόρφωση εργασίας, το ESET PROTECT χρησιμοποιεί τα προκαθορισμένα διαπιστευτήρια. Χρησιμοποιήστε έναν χρήστη AD μόνο για ανάγνωση. Το ESET PROTECT δεν κάνει καμία αλλαγή στη δομή AD.

Εάν εκτελείτε το Διακομιστή ESET PROTECT σε Linux (ή Εικονική συσκευή), πρέπει να έχετε ρυθμίσει σωστά ένα αρχείο ρύθμισης παραμέτρων Kerberos. Μπορείτε να ρυθμίσετε το Kerberos για να συγχρονίζεται με πολλούς τομείς.

Εάν ο Διακομιστής ESET PROTECT εκτελείται σε υπολογιστή Windows που συνδέεται με έναν τομέα, απαιτείται μόνο το πεδίο Κεντρικός υπολογιστής. Ο συγχρονισμός μεταξύ περισσότερων τομέων είναι εφικτός εάν οι τομείς είναι αξιόπιστοι.

Κεντρικός υπολογιστής - Πληκτρολογήστε το όνομα διακομιστή ή τη διεύθυνση IP του ελεγκτή τομέα σας.

Όνομα χρήστη: Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για τον ελεγκτή τομέα με την ακόλουθη μορφή:

oDOMAIN\username (Διακομιστής ESET PROTECT που εκτελείται σε Windows)

ousername@FULL.DOMAIN.NAME ή username (Διακομιστής ESET PROTECT που εκτελείται σε Linux).


important

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει τον τομέα με κεφαλαία γράμματα. Αυτή η μορφοποίηση απαιτείται για το σωστό έλεγχο ταυτότητας ερωτημάτων σε έναν διακομιστή Active Directory.

Κωδικός πρόσβασης - Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται για σύνδεση στον ελεγκτή τομέα σας.

Κοντέινερ ρίζας - Εισαγάγετε το πλήρες αναγνωριστικό για ένα κοντέινερ AD, για παράδειγμα: CN=John,CN=Users,DC=Corp. Εξυπηρετεί ως προκαθορισμένο Διακριτικό όνομα. Συνιστάται να αντιγράψετε και να επικολλήσετε αυτή την τιμή από μια εργασία διακομιστή για να διασφαλίσετε ότι έχετε τη σωστή τιμή (αντιγράψτε την τιμή από το πεδίο Διακριτικό όνομα, όταν επιλεγεί).


important

Ο διακομιστής ESET PROTECT στα Windows χρησιμοποιεί το κρυπτογραφημένο πρωτόκολλο LDAPS (LDAP μέσω SSL) από προεπιλογή για όλες τις συνδέσεις του Active Directory (AD). Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του LDAPS στην εικονική συσκευή ESET PROTECT.

Για μια επιτυχημένη σύνδεση AD μέσω LDAPS ρυθμίστε τις παραμέτρους των εξής:

1.Ο ελεγκτής τομέα πρέπει να έχει εγκαταστήσει ένα πιστοποιητικό υπολογιστή. Για την έκδοση ενός πιστοποιητικού για τον ελεγκτή τομέα σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

a)Ανοίξτε το Server Manager, κάντε κλικ στη διαδρομή Διαχείριση > Προσθήκη ρόλων και δυνατοτήτων και εγκαταστήστε τις Υπηρεσίες πιστοποιητικών Active Directory > Αρχή έκδοσης πιστοποιητικού. Θα δημιουργηθεί μια νέα Αρχή έκδοσης πιστοποιητικού στο στοιχείο Αξιόπιστες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών ρίζας.

b)Μεταβείτε στη διαδρομή Έναρξη > πληκτρολογήστε certmgr.msc και πατήστε το πλήκτρο Enter για να εκτελέσετε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Πιστοποιητικά Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft > Πιστοποιητικά - Τοπικός υπολογιστής > Προσωπικός > κάντε δεξί κλικ στο κενό παράθυρο > Όλες οι εργασίες > Αίτημα για νέο πιστοποιητικό > Εγγραφή ρόλου ελεγκτή τομέα.

c)Βεβαιωθείτε ότι το πιστοποιητικό που εκδόθηκε περιέχει τον ελεγκτή τομέα FQDN.

d)Στο διακομιστή ESRC, εισαγάγετε την αρχή έκδοσης πιστοποιητικού που δημιουργήσατε στο χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών (χρησιμοποιώντας το εργαλείο certmgr.msc) στο φάκελο αξιόπιστων αρχών έκδοσης πιστοποιητικών.

 

2.Κατά την παροχή ρυθμίσεων σύνδεσης στο διακομιστή AD, πληκτρολογήστε το FQDN του ελεγκτή τομέα (όπως παρέχεται στο πιστοποιητικό ελεγκτή τομέα) στο πεδίο Διακομιστής ή Κεντρικός υπολογιστής. Η διεύθυνση IP δεν επαρκεί πλέον για το LDAPS.

Για να ενεργοποιήσετε την επιστροφή στο πρωτόκολλο LDAP, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση του LDAP αντί για Active Directory στην εργασία Συγχρονισμός στατικής ομάδας ή Συγχρονισμός χρήστη.

Διακομιστής Syslog - Μπορείτε να ρυθμίσετε το ESET PROTECT ώστε να αποστέλλει ειδοποιήσεις και μηνύματα συμβάντων στο διακομιστή Syslog. Επίσης, εξάγετε αρχεία καταγραφής από το προϊόν ESET ενός υπολογιστή-πελάτη και να τα αποστέλλετε στο διακομιστή Syslog.

Στατικές ομάδες - Επιτρέπει αυτόματη αντιστοίχιση ανιχνευμένων υπολογιστών με υπολογιστές που βρίσκονται ήδη σε στατικές ομάδες. Η αντιστοίχιση λειτουργεί στο όνομα κεντρικού υπολογιστή που αναφέρεται από το φορέα ESET Management και θα πρέπει να απενεργοποιηθεί, εάν το όνομα δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο. Εάν η αντιστοίχιση αποτύχει, ο υπολογιστής θα τοποθετηθεί στην ομάδα "Απολεσθέντα'.

Χώρος αποθήκευσης - Η τοποθεσία του χώρου αποθήκευσης όπου αποθηκεύονται όλα τα αρχεία εγκατάστασης.


important

Το προεπιλεγμένο αποθετήριο της ESET ορίζεται σε AUTOSELECT (μεταβαίνει στη διεύθυνση http://repository.eset.com/v1). Προσδιορίζει αυτόματα το διακομιστή αποθετηρίου με την καλύτερη σύνδεση με βάση τη γεωγραφική τοποθεσία (διεύθυνση IP) του διακομιστή ESET PROTECT (χρησιμοποιώντας CDN - Δίκτυο παροχής περιεχομένου). Συνεπώς, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αποθετηρίου.

Προαιρετικά, μπορείτε να ρυθμίσετε ένα αποθετήριο που χρησιμοποιεί μόνο διακομιστές ESET: http://repositorynocdn.eset.com/v1

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια διεύθυνση IP για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο ESET.

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αποθετήριο χωρίς σύνδεση.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα βελτίωσης προϊόντος – Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την υποβολή αναφορών σφαλμάτων και ανώνυμων δεδομένων τηλεμετρίας στην ESET (έκδοση και τύπος λειτουργικού συστήματος, έκδοση προϊόντος ESET και άλλες πληροφορίες ειδικά για το προϊόν).

Καταγραφή > Παρακολούθηση επιπέδου λεπτομέρειας καταγραφής - Ρυθμίστε το επίπεδο λεπτομέρειας καταγραφής που προσδιορίζει το επίπεδο πληροφοριών που θα συλλέγονται και θα καταγράφονται, από Παρακολούθηση (πληροφοριακά) έως Ανεπανόρθωτο σφάλμα (πολύ σημαντικές κρίσιμες πληροφορίες).

Τα πιο πρόσφατα αρχεία καταγραφής του διακομιστή ESET PROTECT βρίσκονται στην παρακάτω διαδρομή:

Windows: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs

Linux: /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εξαγωγή αρχείων καταγραφής στο Syslog εδώ.

Εκκαθάριση βάσης δεδομένων - Για να αποτρέπεται η υπερφόρτωση μιας βάσης δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για τακτική εκκαθάριση των αρχείων καταγραφής. Η εκκαθάριση της βάσης δεδομένων διαγράφει τα αρχεία καταγραφής αυτού του τύπου: Αρχεία καταγραφής SysInspector, αρχεία καταγραφής διαγνωστικών ελέγχων, είναι αρχεία καταγραφής που δεν συλλέγονται πλέον (αρχεία καταγραφής από καταργημένες συσκευές, αρχεία καταγραφής από καταργημένα πρότυπα αναφοράς). Η διαδικασία εκκαθάρισης της βάσης δεδομένων εκτελείται από προεπιλογή κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα. Οι αλλαγές σε αυτή τη ρύθμιση τίθενται σε ισχύ μετά την επόμενη εκκαθάριση. Μπορείτε να ρυθμίσετε το διάστημα εκκαθάρισης για κάθε έναν από αυτούς τους τύπους αρχείων καταγραφής:

Τύπος καταγραφής

Παράδειγμα τύπου καταγραφής

Αρχεία καταγραφής ανίχνευσης

icon_antivirus Antivirus

icon_blocked Αποκλεισμένα αρχεία

icon_ei_alert ESET Inspect Συναγερμοί

icon_firewall Τείχος προστασίας

icon_hips HIPS

icon_web_protection Προστασία στο διαδίκτυο (φιλτραρισμένοι ιστότοποι)

Αρχεία καταγραφής διαχείρισης

Εργασίες

Ερεθίσματα

Ρύθμιση παραμέτρων εξαγωγής

Εγγραφή

Αρχεία καταγραφής ελέγχου

Το Αρχείο καταγραφής ελέγχου και η Αναφορά αρχείων καταγραφής ελέγχου.

Αρχεία καταγραφής παρακολούθησης

Έλεγχος συνδεδεμένων συσκευών

Έλεγχος διαδικτύου

Συνδεδεμένοι χρήστες

Τα αρχεία καταγραφής διαγνωστικού ελέγχου καθαρίζονται καθημερινά. Ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει το διάστημα καθαρισμού.


important

Κατά τον καθαρισμό της βάσης δεδομένων, καταργούνται και τα στοιχεία στις Ανιχνεύσεις που αντιστοιχούν στα καθαρισμένα αρχεία καταγραφής συμβάντων (ανεξάρτητα από την κατάσταση της ανίχνευσης). Από προεπιλογή, το διάστημα καθαρισμού για τα αρχεία καταγραφής συμβάντων (και Ανιχνεύσεων) ορίζεται σε 6 μήνες. Μπορείτε να αλλάξετε το διάστημα στη διαδρομή Περισσότερα > Ρυθμίσεις.

icon_sectionΠροσαρμογή

Προσαρμογή περιβάλλοντος χρήστη – Μπορείτε να προσθέσετε ένα προσαρμοσμένο λογότυπο στην κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT, στις αναφορές που δημιουργούνται μέσω μιας εργασίας διακομιστή και στις ειδοποιήσεις email.

 

Κονσόλα διαδικτύου

Αναφορές

Ειδοποιήσεις

Καμιά

Βασική σχεδίαση, χωρίς προσαρμοσμένο λογότυπο

Το λογότυπο του ESET PROTECT βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του υποσέλιδου

Το λογότυπο του ESET PROTECT βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της κεφαλίδας.

Συνεργαζόμενες εταιρείες (co-branding)

Προσαρμοσμένο λογότυπο για την κονσόλα διαδικτύου

Ένα προσαρμοσμένο λογότυπο στο υποσέλιδο της αναφοράς – το λογότυπο του ESET PROTECT βρίσκεται αριστερά και το δικό σας λογότυπο βρίσκεται δεξιά.

Ένα προσαρμοσμένο λογότυπο στην κεφαλίδα της ειδοποίησης – το λογότυπο του ESET PROTECT βρίσκεται αριστερά και το δικό σας λογότυπο βρίσκεται δεξιά.

Λευκή ετικέτα (απαιτεί άδεια MSP)

Προσαρμοσμένο λογότυπο για την κονσόλα διαδικτύου

Ένα προσαρμοσμένο λογότυπο στο υποσέλιδο της αναφοράς – δεν υπάρχει λογότυπο του ESET PROTECT, μόνο το δικό σας λογότυπο στα αριστερά.

Ένα προσαρμοσμένο λογότυπο στην κεφαλίδα της ειδοποίησης – βρίσκεται στην αριστερή πλευρά. Δίπλα του βρίσκεται η ένδειξη Παρέχεται από το ESET PROTECT.

Λογότυπο εταιρείας

Λογότυπο σκοτεινού φόντου (κεφαλίδα Κονσόλας διαδικτύου) - Αυτό το λογότυπο θα εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της Κονσόλας διαδικτύου.

Λογότυπο φωτεινού φόντου – Αυτό το λογότυπο θα εμφανίζεται στην κεφαλίδα (για κατόχους άδειας χρήσης MSP) ή στο υποσέλιδο (ρύθμιση co-branding) των αναφορών που δημιουργούνται μέσω της εργασίας διακομιστή και στην κεφαλίδα των ειδοποιήσεων μέσω email.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο folder για να επιλέξετε λογότυπο. Κάντε κλικ στο εικονίδιο download για να κάνετε λήψη του τρέχοντος λογότυπου. Κάντε κλικ στο εικονίδιο x για να καταργήσετε το τρέχον λογότυπο.

Αναφορές και ειδοποιήσεις

Προσαρμογή αναφορών - Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιείτε το επιλεγμένο λογότυπο σε αναφορές ή/και για να προσθέσετε ένα κείμενο υποσέλιδου.

Κείμενο υποσέλιδου αναφοράς - Πληκτρολογήστε το κείμενο που θα προστίθεται στην κάτω δεξιά γωνία των αναφορών, το οποίο θα δημιουργείται σε μορφή PDF.


important

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένο λογότυπο μαζί με προσαρμοσμένο κείμενο υποσέλιδου. Το λογότυπο καταλαμβάνει την ίδια θέση όπως το κείμενο υποσέλιδου. Εάν χρησιμοποιήσετε λογότυπο και υποσέλιδο ταυτόχρονα, θα είναι ορατό μόνο το λογότυπο. Όταν χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση Λευκή ετικέτα, το προσαρμοσμένο λογότυπο θα εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της αναφοράς, ενώ ένα μικρότερο λογότυπο από την ESET θα εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία, αντί του κειμένου υποσέλιδου.