Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Ρύθμιση νέου πιστοποιητικού διακομιστή ESET PROTECT

Το πιστοποιητικό διακομιστή ESET PROTECT δημιουργείται κατά την εγκατάσταση και διανέμεται στους φορείς ESET Management και άλλα στοιχεία, ώστε να επιτρέπεται η επικοινωνία με το διακομιστή ESET PROTECT.

Εάν απαιτείται, μπορείτε να διαμορφώσετε το διακομιστή ESET PROTECT ώστε να χρησιμοποιεί διαφορετικό ομότιμο πιστοποιητικό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιστοποιητικό διακομιστή ESET PROTECT (δημιουργείται αυτόματα κατά την εγκατάσταση) ή ένα Προσαρμοσμένο πιστοποιητικό.

Τοπιστοποιητικό διακομιστή ESET PROTECT απαιτείται για ασφαλή σύνδεση TLS και έλεγχο ταυτότητας. Το πιστοποιητικό διακομιστή ESET Management χρησιμοποιείται για να διασφαλίζεται ότι οι φορείς και οι διακομιστές μεσολάβησης ESET PROTECT δεν συνδέονται με μη νόμιμο διακομιστή.

1.Κάντε κλικ στη διαδρομή Περισσότερα > Ρυθμίσεις > αναπτύξτε την ενότητα Σύνδεση, επιλέξτε Αλλαγή πιστοποιητικού.

server_settings

2.Επιλέξτε έναν από τους δύο τύπους ομότιμων πιστοποιητικών:

Πιστοποιητικό ESET Management - κάντε κλικ στο στοιχείο Άνοιγμα λίστας πιστοποιητικών και επιλέξτε το πιστοποιητικό που θα χρησιμοποιηθεί.

Προσαρμοσμένο πιστοποιητικό - Αναζητήστε το προσαρμοσμένο πιστοποιητικό σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα στοιχεία OK και Αποθήκευση. Εάν εκτελείτε μετεγκατάσταση, επιλέξτε το αρχείο πιστοποιητικού .pfx του διακομιστή ESET PROTECT που εξαγάγατε από τον παλιό διακομιστή ESET PROTECT.

server_settings_custom_certf

3.Κάντε Επανεκκίνηση της υπηρεσίας διακομιστή ESET PROTECT. Δείτε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης.