Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Ομότιμα πιστοποιητικά

Εάν υπάρχει μια Αρχή έκδοσης πιστοποιητικού στο σύστημά σας, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ομότιμο πιστοποιητικό για μεμονωμένα στοιχεία του ESET PROTECT. Κάθε στοιχείο (Φορέας ESET Management και Διακομιστής ESET PROTECT) απαιτεί ειδικό πιστοποιητικό.

add_new_default Νέα

Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέου πιστοποιητικού. Τα πιστοποιητικά αυτά χρησιμοποιούνται από το φορέα ESET Management και το διακομιστή ESET PROTECT.

add_new_default Πιστοποιητικό APN/ABM

Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέου πιστοποιητικού APN/ABM. Το πιστοποιητικό αυτό χρησιμοποιείται από το MDM. Αυτή η ενέργεια απαιτεί έγκυρη άδεια χρήσης.

icon_cert_usage Χρήση πιστοποιητικών

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε ποιοι υπολογιστές-πελάτες χρησιμοποιούν αυτό το πιστοποιητικό ESET PROTECT.

icon_tags Ετικέτες

Επεξεργαστείτε τις ετικέτες (αντιστοίχιση, κατάργηση αντιστοίχισης, δημιουργία, κατάργηση).

edit_default Επεξεργασία

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να επεξεργαστείτε μια περιγραφή για ένα υπάρχον πιστοποιητικό από τη λίστα.

audit_log Αρχείο καταγραφής ελέγχου

Δείτε το Αρχείο καταγραφής ελέγχου για το επιλεγμένο στοιχείο.

icon_export Εξαγωγή / icon_export Εξαγωγή ως Base64

Εξαγωγή πιστοποιητικού ως αρχείο .pfx ή .txt (Base64). Το αρχείο αυτό είναι απαραίτητο, εάν γίνεται εγκατάσταση του φορέα ESET Management τοπικά σε έναν υπολογιστή ή εάν γίνεται εγκατάσταση του MDM.

icon_undo_default Ανάκληση

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε πλέον ένα πιστοποιητικό, επιλέξτε Ανάκληση. Η επιλογή αυτή ακυρώνει μόνιμα το πιστοποιητικό. Ουσιαστικά, το πιστοποιητικό εντάσσεται στη λίστα αποκλεισμού. Αυτές οι πληροφορίες αποστέλλονται στους φορείς ESET Management κατά την επόμενη σύνδεση. Τα ανακληθέντα πιστοποιητικά δεν γίνονται αποδεκτά από το ESET PROTECT.


important

Προτού ανακαλέσετε το πιστοποιητικό, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλοι φορείς ESET Management (ή άλλα στοιχεία) που εξακολουθούν να το χρησιμοποιούν. Εάν ανακληθεί το πιστοποιητικό, τα στοιχεία δεν θα μπορούν να συνδεθούν με το διακομιστή ESET PROTECT. Επανεγκαταστήστε τα στοιχεία χρησιμοποιώντας ένα έγκυρο πιστοποιητικό για να επαναφέρετε τη λειτουργικότητα.

move_default Ομάδα πρόσβασης

Ένα πιστοποιητικό ή αρχή έκδοσης μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη ομάδα. Στη συνέχεια γίνεται διαθέσιμο στους χρήστες που έχουν επαρκή δικαιώματα για εκείνη την ομάδα. Για να βρείτε εύκολα την οικιακή ομάδα ενός πιστοποιητικού, επιλέξτε το πιστοποιητικό και κάντε κλικ στο στοιχείο move_default Ομάδα πρόσβασης στο αναπτυσσόμενο μενού. Η οικιακή ομάδα του πιστοποιητικού εμφανίζεται στην πρώτη γραμμή του αναδυόμενου μενού (για παράδειγμα, Όλα/Σαν Ντιέγκο. Δείτε το παράδειγμα σεναρίου για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την κοινή χρήση πιστοποιητικών).


important

Θα βλέπετε μόνο τα πιστοποιητικά που βρίσκονται στην οικιακή ομάδα σας (με την προϋπόθεση ότι έχετε δικαίωμα για Ανάγνωση πιστοποιητικών). Τα πιστοποιητικά που δημιουργούνται κατά την εγκατάσταση του ESET PROTECT βρίσκονται στην ομάδα Όλα και μόνο οι διαχειριστές έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Κάντε κλικ στο στοιχείο Εμφάνιση ανακληθέντων για να προβάλετε όλα τα πιστοποιητικά που ανακλήθηκαν.

Πιστοποιητικό φορέα για εγκατάσταση υποβοηθούμενη από το διακομιστή - Αυτό το πιστοποιητικό δημιουργείται κατά την εγκατάσταση του διακομιστή, εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Δημιουργία πιστοποιητικών.

Προσαρμογή φίλτρων και διάταξης

Μπορείτε να προσαρμόσετε την τρέχουσα προβολή οθόνης της Κονσόλας διαδικτύου:

Διαχείριση του πλαϊνού παραθύρου και του κύριου πίνακα.

Προσθέστε φίλτρα και προκαθορισμένα φίλτρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ετικέτες για να φιλτράρετε τα στοιχεία που εμφανίζονται.