Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Αρχείο καταγραφής ελέγχου

Όταν ένας χρήστης εκτελεί μια ενέργεια στην κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT, η ενέργεια καταγράφεται. Τα αρχεία καταγραφής ελέγχου δημιουργούνται εάν δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί ένα αντικείμενο κονσόλας διαδικτύου ESET PROTECT (για παράδειγμα, υπολογιστής, πολιτική, ανίχνευση κ.λπ.).

Το αρχείο καταγραφής ελέγχου είναι μια νέα οθόνη που είναι διαθέσιμη στο ESET PROTECT. Το αρχείο καταγραφής ελέγχου περιέχει τις ίδιες πληροφορίες με την Αναφορά αρχείου καταγραφής ελέγχου, αλλά επιτρέπει το εύχρηστο φιλτράρισμα των δεδομένων που εμφανίζονται. Επίσης, μπορείτε να προβάλετε απευθείας το φιλτραρισμένο αρχείο καταγραφής ελέγχου για διάφορα αντικείμενα της κονσόλας διαδικτύου, κάνοντας κλικ στο αντικείμενο της κονσόλας διαδικτύου και επιλέγοντας audit_log Αρχείο καταγραφής ελέγχου.

Το αρχείο καταγραφής ελέγχου επιτρέπει στο διαχειριστή να ελέγχει τις δραστηριότητες που εκτελούνται στην κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT, ειδικά εάν υπάρχουν περισσότεροι χρήστες της κονσόλας διαδικτύου.


important

Για να προβάλετε το Αρχείο καταγραφής ελέγχου, ο χρήστης της κονσόλας διαδικτύου πρέπει να έχει ένα σύνολο δικαιωμάτων με τη λειτουργικότητα του αρχείου καταγραφής ελέγχου.


note

Η άδεια του Αρχείου καταγραφής ελέγχου επιτρέπει στον χρήστη να προβάλει καταγεγραμμένες ενέργειες όλων των άλλων χρηστών και τομέων, ακόμη και εκείνων που σχετίζονται με πόρους για τους οποίους ο χρήστης δεν έχει επαρκή δικαιώματα προβολής.

auditing

Εάν κάνετε κλικ σε μια γραμμή στο αρχείο καταγραφής ελέγχου μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:

details_default Εμφάνιση λεπτομερειών αντικειμένου

Εμφάνιση των λεπτομερειών του αντικειμένου που ελέγχθηκε.

mn_icn_user_normal Εμφάνιση λεπτομερειών χρήστη

Εμφάνιση λεπτομερειών του χρήστη που εκτέλεσε την ενέργεια στο αντικείμενο.

audit_log Αρχείο καταγραφής ελέγχου

Εμφάνιση του αρχείου καταγραφής ελέγχου για το επιλεγμένο αντικείμενο.

selected_user Αρχείο καταγραφής ελέγχου για επιλεγμένο χρήστη

Εμφάνιση του αρχείου καταγραφής ελέγχου για τον επιλεγμένο χρήστη.

time_interval Χρονικό παράθυρο για το επιλεγμένο αντικείμενο

Εμφάνιση του αρχείου καταγραφής ελέγχου για το επιλεγμένο αντικείμενο με ενεργοποιημένο φίλτρο του χρόνου εμφάνισης.

Κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη φίλτρου για να φιλτράρετε την προβολή πίνακα με βάση διάφορα κριτήρια:

<= Παρουσιάστηκε - Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα πριν από την οποία πραγματοποιήθηκε η ενέργεια.

<= Παρουσιάστηκε - Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα μετά από την οποία πραγματοποιήθηκε η ενέργεια.

Ενέργεια - Επιλέξτε την ενέργεια που εκτελέστηκε.

Έλεγχος τομέα - Επιλέξτε το τροποποιημένο αντικείμενο της κονσόλας διαδικτύου.

Έλεγχος χρήστη - Επιλέξτε το χρήστη της κονσόλας διαδικτύου που εκτέλεσε την ενέργεια.

Αποτέλεσμα - Επιλέξτε το αποτέλεσμα της ενέργειας.