Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Αναφορές αρχείων καταγραφής ελέγχου

Η αναφορά Αρχείου καταγραφής ελέγχου περιέχει όλες τις ενέργειες και τις αλλαγές που εκτελούνται από τους χρήστες στο ESET PROTECT. Διακομιστής.

Για να εκτελέσετε αυτή την αναφορά, κάντε κλικ στη διαδρομή Αναφορές > κατηγορία Έλεγχος και διαχείριση αδειών χρήσης > Αρχείο καταγραφής ελέγχου.

Μπορείτε να προβάλετε και να φιλτράρετε ένα αρχείο καταγραφής ελέγχου απευθείας στην κονσόλα διαδικτύου στην περιοχή Περισσότερα > Αρχείο καταγραφής ελέγχου.


important

Για να προβάλετε το Αρχείο καταγραφής ελέγχου, ο χρήστης της κονσόλας διαδικτύου πρέπει να έχει ένα σύνολο δικαιωμάτων με τη λειτουργικότητα του αρχείου καταγραφής ελέγχου.