Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Εργασίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Εργασίες για να διαχειριστείτε τον διακομιστή ESET PROTECT ,τους υπολογιστές-πελάτες και τα προϊόντα ESET που διαθέτουν. Οι εργασίες μπορούν να αυτοματοποιήσουν εργασίες ρουτίνας. Υπάρχει ένα σύνολο προκαθορισμένων εργασιών που καλύπτουν τα περισσότερα συνηθισμένα σενάρια ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη εργασία με συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε τις εργασίες για να ζητήσετε μια ενέργεια από τους υπολογιστές-πελάτες. Για να εκτελέσετε με επιτυχία μια εργασία, απαιτείται να έχετε επαρκή δικαιώματα πρόσβασης για την εργασία και για τα αντικείμενα (συσκευές) που χρησιμοποιεί η εργασία. Δείτε τη λίστα δικαιωμάτων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης.

Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες εργασιών: Εργασίες προγράμματος-πελάτη και Εργασίες διακομιστή.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε Εργασίες υπολογιστή-πελάτη σε ομάδες ή μεμονωμένους υπολογιστές. Μετά τη δημιουργία της, η εργασία εκτελείται χρησιμοποιώντας ένα Ερέθισμα. Σε μια Εργασία υπολογιστή-πελάτη μπορούν να ρυθμιστούν παράμετροι για περισσότερα ερεθίσματα. Οι εργασίες υπολογιστή-πελάτη διανέμονται σε υπολογιστές-πελάτες όταν ο φορέας ESET Management σε έναν υπολογιστή-πελάτη συνδέεται με το ESET PROTECT. Διακομιστής. Για αυτόν το λόγο, η επιστροφή των αποτελεσμάτων της εκτέλεσης της εργασίας στο ESET PROTECT ενδέχεται να διαρκέσει αρκετή ώρα. Διακομιστής. Μπορείτε να διαχειριστείτε το διάστημα σύνδεσης του φορέα ESET Management, για να μειώσετε το χρόνο εκτέλεσης εργασιών.

Οι εργασίες διακομιστή εκτελούνται από τον διακομιστή ESET PROTECT στον ίδιο το διακομιστή ή σε άλλες συσκευές. Οι εργασίες διακομιστή δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν σε μεμονωμένους υπολογιστές-πελάτες ή μεμονωμένες ομάδες υπολογιστών-πελατών. Κάθε εργασία διακομιστή μπορεί να έχει ένα ερέθισμα διαμορφωμένο. Εάν η εργασία χρειάζεται να εκτελείται με διάφορα συμβάντα, θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή εργασία διακομιστή για κάθε ερέθισμα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα εργασία με δύο τρόπους:

Κάντε κλικ στο στοιχείο Νέα >add_new_defaultΕργασία υπολογιστή-πελάτη ή add_new_defaultΕργασία διακομιστή.

Επιλέξτε τον τύπο εργασίας που θέλετε στα αριστερά και κάντε κλικ στο στοιχείο Νέα > add_new_defaultΕργασία υπολογιστή-πελάτη ή add_new_defaultΕργασία διακομιστή.

Για δική σας άνεση, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες προκαθορισμένες εργασίες (κάθε Κατηγορία εργασίας περιέχει Τύπους εργασίας):

arrow_up_business Όλες οι εργασίες