Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Εγκατάσταση λογισμικού

Χρησιμοποιήστε την εργασία Εγκατάσταση λογισμικού για να εγκαταστήσετε το λογισμικό στους υπολογιστές-πελάτες σας:

Εγκαταστήστε τα προϊόντα ασφάλειας ESET. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού περιβάλλοντος στο στοιχείο Υπολογιστές. Κάντε κλικ σε έναν υπολογιστή και επιλέξτε icon_eset Λύσεις > icon_antivirus Ανάπτυξη προϊόντος ασφάλειας για να αναπτύξετε ένα προϊόν ασφάλειας ESET στον υπολογιστή.

Αναβάθμιση προϊόντων ασφάλειας ESET Εκτελέστε την εργασία χρησιμοποιώντας το πιο πρόσφατο πακέτο εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση πάνω από την υπάρχουσα λύση που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να εκτελέσετε άμεση αναβάθμιση προϊόντος ασφάλειας ESET από το στοιχείο Πίνακας ελέγχου χρησιμοποιώντας ενέργειες με ένα κλικ. Ανατρέξτε στις οδηγίες αναβάθμισης για το ESET Security για το Microsoft SharePoint, για να ολοκληρώσετε αυτή την αναβάθμιση.

Εγκαταστήστε λογισμικό άλλου κατασκευαστή.


important

Ο διακομιστής ESET PROTECT και ο φορέας ESET Management απαιτούν πρόσβαση στο Internet, για να αποκτήσουν πρόσβαση στο χώρο αποθήκευσης και να εκτελέσουν εγκαταστάσεις. Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο Internet, πρέπει να εγκαταστήσετε τοπικά το λογισμικό του υπολογιστή-πελάτη, επειδή η απομακρυσμένη εγκατάσταση θα αποτύχει ή μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αποθετήριο εκτός σύνδεσης. Για να αποτραπεί η αποτυχία της εγκατάστασης, το ESET Management φορέας εκτελεί τους ακόλουθους ελέγχους πριν την εγκατάσταση και αναβάθμιση των προϊόντων ESET:

εάν υπάρχει πρόσβαση στο αποθετήριο

εάν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος (1 GB) στον υπολογιστή-πελάτη (δεν είναι διαθέσιμο για Linux)

 

Κατά την εκτέλεση μιας εργασίας εγκατάστασης λογισμικού σε υπολογιστές που βρίσκονται σε έναν τομέα που εκτελεί το φορέα ESET Management, ο χρήστης πρέπει να έχει δικαιώματα ανάγνωσης για το φάκελο στον οποίο είναι αποθηκευμένα τα προγράμματα εγκατάστασης. Εάν χρειάζεται, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκχωρήσετε αυτά τα δικαιώματα.

1.Προσθέστε έναν λογαριασμό υπολογιστή Active Directory στον υπολογιστή που εκτελεί την εργασία (για παράδειγμα NewComputer$).

2.Εκχωρήστε δικαιώματα Ανάγνωσης στο στοιχείο NewComputer$ κάνοντας δεξί κλικ στο φάκελο στον οποίο βρίσκονται τα προγράμματα εγκατάστασης και επιλέγοντας Ιδιότητες > Κοινή χρήση > Κοινή χρήση από το μενού περιβάλλοντος. Έχετε υπόψη ότι πρέπει να υπάρχει το σύμβολο "$" στο τέλος της συμβολοσειράς του ονόματος υπολογιστή.

Η εγκατάσταση από μια κοινόχρηστη θέση είναι δυνατή μόνο εάν ο υπολογιστής-πελάτης βρίσκεται σε έναν τομέα.

Μη χρησιμοποιήσετε εργασία Εγκατάσταση λογισμικού για αναβάθμιση των στοιχείων ESET PROTECT (Φορέας, Διακομιστής, MDM). Χρησιμοποιήστε την Εργασία αναβάθμισης στοιχείων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εργασία Εγκατάστασης λογισμικού μόνο για την αναβάθμιση του στοιχείου Rogue Detection Sensor.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές για να δημιουργήσετε μια νέα εργασία υπολογιστή-πελάτη:

Κάντε κλικ στα στοιχεία Εργασίες > Νέα > add_new_defaultΕργασία υπολογιστή-πελάτη.

Κάντε κλικ στο στοιχείο Εργασίες > επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο εργασίας και κάντε κλικ στο στοιχείο Νέα > add_new_defaultΕργασία υπολογιστή-πελάτη.

Κάντε κλικ στη συσκευή προορισμού στο στοιχείο Υπολογιστές και επιλέξτε icon_tasks Εργασίες > add_new_defaultΝέα εργασία.

Βασικό

Στην ενότητα Βασικές πληροφορίες, εισαγάγετε βασικές πληροφορίες για την εργασία, όπως το Όνομα και την Περιγραφή (προαιρετικά). Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή ετικετών για να αντιστοιχίσετε ετικέτες.
Στο αναπτυσσόμενο μενού Εργασία, επιλέξτε τον τύπο εργασίας που θέλετε να δημιουργήσετε και για τον οποίο θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους. Εάν επιλέξατε έναν συγκεκριμένο τύπο εργασίας προτού δημιουργήσετε μια νέα εργασία, η Εργασία είναι προεπιλεγμένη με βάση την προηγούμενη επιλογή σας. Η Εργασία (δείτε τη λίστα με όλες τις Εργασίες) καθορίζει τις ρυθμίσεις και τη συμπεριφορά της εργασίας.

Ρυθμίσεις

Πακέτο για εγκατάσταση - Υπάρχουν δύο επιλογές:

Εγκατάσταση πακέτου από χώρο αποθήκευσης

oΕπιλογή λειτουργικού συστήματος – Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα για την εγκατάσταση του προϊόντος.

oΕπιλογή πακέτου από το αποθετήριο – Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή και επιλέξτε ένα πακέτο προγράμματος εγκατάστασης προϊόντος ασφάλειας ESET από το αποθετήριο (π.χ., ESET Endpoint Security). Επιλέξτε τη γλώσσα από το αναπτυσσόμενο μενού Γλώσσα. Από προεπιλογή, η πιο πρόσφατη έκδοση είναι προκαθορισμένη (συνιστάται). Μπορείτε να επιλέξετε μια παλαιότερη έκδοση. Για να αναβαθμίσετε ένα προϊόν ESET, επιλέξτε την πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση. Προαιρετικά, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσαρμογή περισσότερων ρυθμίσεων και επιλέξτε την έκδοση του προϊόντος ESET.  Κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή αρχείου καταγραφής αλλαγών για να δείτε το αρχείο καταγραφής αλλαγών της επιλεγμένης έκδοσης προϊόντος. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

oΕγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης – Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση προϊόντος ESET, εάν έχει ήδη γίνει αποδεκτή η Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη του προϊόντος.

Εγκατάσταση με απευθείας URL πακέτου - Για να καθορίσετε μια διεύθυνση URL με το πακέτο εγκατάστασης, πληκτρολογήστε ή αντιγράψτε και επικολλήστε τη διεύθυνση URL στο πεδίο κειμένου (μην χρησιμοποιείτε μια διεύθυνση URL που απαιτεί έλεγχο ταυτότητας):

ohttp://server_address/ees_nt64_ENU.msi - Εάν κάνετε εγκατάσταση από δημόσιο διακομιστή διαδικτύου ή από δικό σας διακομιστή HTTP.

ofile://\\pc22\install\ees_nt64_ENU.msi - Εάν κάνετε εγκατάσταση από διαδρομή δικτύου.

ofile://C:\installs\ees_nt64_ENU.msi - Εάν κάνετε εγκατάσταση από τοπική διαδρομή.

Άδεια χρήσης ESET –Επιλέξτε την κατάλληλη άδεια χρήσης προϊόντος από τη λίστα διαθέσιμων αδειών χρήσης. Η άδεια χρήσης θα ενεργοποιήσει το προϊόν ασφάλειας ESET κατά την εγκατάσταση. Η λίστα διαθέσιμων αδειών χρήσης δεν εμφανίζει άδειες χρήσης που έληξαν και παρουσιάζουν υπέρβαση ορίου (αυτές που βρίσκονται σε κατάσταση Σφάλμα ή Καταργημένη). Εάν δεν επιλέξετε μια άδεια χρήσης, μπορείτε να εγκαταστήσετε το προϊόν ασφάλειας ESET χωρίς την άδεια χρήσης και να ενεργοποιήσετε το προϊόν αργότερα. Μπορείτε να προσθέσετε μια άδεια χρήσης με μία από τις μεθόδους που περιγράφονται στην ενότητα Διαχείριση αδειών χρήσης. Η προσθήκη/κατάργηση μιας άδειας χρήσης επιτρέπεται μόνο από τον διαχειριστή η οικιακή ομάδα του οποίου έχει ρυθμιστεί σε Όλα και ο οποίος διαθέτει το δικαίωμα Εγγραφή σε άδειες χρήσης.

Επιλέξτε άδεια χρήσης μόνο εάν κάνετε εγκατάσταση ή αναβάθμιση προϊόντων που δεν είναι ενεργά ή εάν θέλετε να αλλάξετε την άδεια που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή με διαφορετική άδεια χρήσης.

Μην επιλέξετε μια άδεια χρήσης κατά την αναβάθμιση ενός προϊόντος που έχετε ήδη ενεργοποιήσει.

 

Ενεργοποίηση του ESET LiveGuard - Το πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμο εάν έχετε άδεια χρήσης ESET LiveGuard Advanced και έχετε επιλέξει ένα προϊόν ασφάλειας ESET συμβατό με το ESET LiveGuard Advanced και την άδεια χρήσης προϊόντος. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την ενεργοποίηση του ESET LiveGuard Advanced σε υπολογιστές προορισμού της εργασίας «Εγκατάσταση λογισμικού». Μετά την ενεργοποίηση, μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις του ESET LiveGuard Advanced χρησιμοποιώντας μια πολιτική.

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποδέχομαι τους όρους της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη της εφαρμογής και την Πολιτική απορρήτου. Ανατρέξτε στη Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA), στους Όρους χρήσης και στην Πολιτική απορρήτου για τα προϊόντα ESET.

Εάν έχετε επιλέξει ένα προϊόν ασφάλειας ESET για Windows:Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στη ρύθμιση για να το ενεργοποιήσετε για το πρόγραμμα εγκατάστασης:

oΕνεργοποίηση του συστήματος σχολίων ESET LiveGrid® (συνιστάται)

oΕνεργοποίηση ανίχνευσης ενδεχομένως ανεπιθύμητων εφαρμογών - Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης.

Οι παράμετροι εγκατάστασης (προαιρετικό):

Χρησιμοποιήστε τις παραμέτρους εγκατάστασης της γραμμής εντολών μόνο με τις ρυθμίσεις περιβάλλοντος χρήστη μειωμένο, βασικό και κανένα.

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για την έκδοση msiexec που χρησιμοποιείται για τους κατάλληλους διακόπτες γραμμής εντολών.

Διαβάστε την αντίστοιχη Ηλεκτρονική βοήθεια για την εγκατάσταση γραμμής εντολών των προϊόντων ESET Endpoint και των προϊόντων Διακομιστή ESET.

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο στοιχείο Αυτόματη επανεκκίνηση όταν απαιτείται για να επιβάλλετε αυτόματη επανεκκίνηση του υπολογιστή-πελάτη μετά την εγκατάσταση. Εναλλακτικά, μπορείτε να μην επιλέξετε αυτό το στοιχείο και να πραγματοποιήσετε μη αυτόματη επανεκκίνηση των υπολογιστών-πελατών. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συμπεριφοράς επανεκκίνησης/τερματισμού λειτουργίας των διαχειριζόμενων υπολογιστών. Ο υπολογιστής πρέπει να εκτελεί τον φορέα ESET Management 9.1 και νεότερες εκδόσεων και ένα προϊόν ασφάλειας ESET που υποστηρίζει αυτήν τη ρύθμιση.

arrow_down_business Εγκατάσταση λογισμικού άλλου κατασκευαστή

Περίληψη

Αναθεωρήστε την περίληψη των διαμορφωμένων ρυθμίσεων και κάντε κλικ στο στοιχείο Τέλος. Η εργασία υπολογιστή-πελάτη έχει δημιουργηθεί και θα ανοίξει ένα μικρός παράθυρο:

Κάντε κλικ στο στοιχείο Δημιουργία ερεθίσματος (συνιστάται) για να καθορίσετε τους Προορισμούς εργασίας υπολογιστή-πελάτη (υπολογιστές ή ομάδες) και το ερέθισμα.

Εάν κάνετε κλικ στο στοιχείο Κλείσιμο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ερέθισμα αργότερα: κάντε κλικ στην εμφάνιση «Εργασία προγράμματος-πελάτη» και επιλέξτε restart_default Εκτέλεση στις από το αναπτυσσόμενο μενού.

client_task_finish

Στις Εργασίες μπορείτε να δείτε τη γραμμή ένδειξης προόδου, το εικονίδιο κατάστασης και τις λεπτομέρειες για κάθε εργασία που δημιουργήθηκε.

Λίστα προβλημάτων εάν αποτύχει η εγκατάσταση

Το πακέτο εγκατάστασης δεν βρέθηκε.

Απαιτείται νεότερη έκδοση της υπηρεσίας Windows Installer.

Έχει εγκατασταθεί ήδη άλλη έκδοση ή συγκρουόμενο προϊόν.

Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη άλλη εγκατάσταση. Ολοκληρώστε εκείνη την εγκατάσταση προτού προχωρήσετε με αυτή την εγκατάσταση.

Η εγκατάσταση ή η κατάργηση εγκατάστασης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αλλά απαιτείται επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Η εργασία απέτυχε - παρουσιάστηκε σφάλμα. Πρέπει να κοιτάξετε το Αρχείο καταγραφής παρακολούθησης φορέα και να ελέγξετε τον κώδικα επιστροφής του προγράμματος εγκατάστασης.