Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Τερματισμός λειτουργίας του υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εργασία Τερματισμός λειτουργίας του υπολογιστή για να τερματίσετε τη λειτουργία ή να κάνετε επανεκκίνηση των υπολογιστών-πελατών.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές για να δημιουργήσετε μια νέα εργασία υπολογιστή-πελάτη:

Κάντε κλικ στα στοιχεία Εργασίες > Νέα > add_new_defaultΕργασία υπολογιστή-πελάτη.

Κάντε κλικ στο στοιχείο Εργασίες > επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο εργασίας και κάντε κλικ στο στοιχείο Νέα > add_new_defaultΕργασία υπολογιστή-πελάτη.

Κάντε κλικ στη συσκευή προορισμού στο στοιχείο Υπολογιστές και επιλέξτε icon_tasks Εργασίες > add_new_defaultΝέα εργασία.

Βασικό

Στην ενότητα Βασικές πληροφορίες, εισαγάγετε βασικές πληροφορίες για την εργασία, όπως το Όνομα και την Περιγραφή (προαιρετικά). Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή ετικετών για να αντιστοιχίσετε ετικέτες.
Στο αναπτυσσόμενο μενού Εργασία, επιλέξτε τον τύπο εργασίας που θέλετε να δημιουργήσετε και για τον οποίο θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους. Εάν επιλέξατε έναν συγκεκριμένο τύπο εργασίας προτού δημιουργήσετε μια νέα εργασία, η Εργασία είναι προεπιλεγμένη με βάση την προηγούμενη επιλογή σας. Η Εργασία (δείτε τη λίστα με όλες τις Εργασίες) καθορίζει τις ρυθμίσεις και τη συμπεριφορά της εργασίας.

Ρυθμίσεις

Επανεκκίνηση υπολογιστή(ών)- επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, εάν θέλετε να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή-πελάτη μετά την ολοκλήρωση της εργασίας. Εάν θέλετε να τερματίσετε τη λειτουργία του ή των υπολογιστών, καταργήστε αυτή την επιλογή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συμπεριφοράς επανεκκίνησης/τερματισμού λειτουργίας των διαχειριζόμενων υπολογιστών. Ο υπολογιστής πρέπει να εκτελεί τον φορέα ESET Management 9.1 και νεότερες εκδόσεων και ένα προϊόν ασφάλειας ESET που υποστηρίζει αυτήν τη ρύθμιση.

Περίληψη

Αναθεωρήστε την περίληψη των διαμορφωμένων ρυθμίσεων και κάντε κλικ στο στοιχείο Τέλος. Η εργασία υπολογιστή-πελάτη έχει δημιουργηθεί και θα ανοίξει ένα μικρός παράθυρο:

Κάντε κλικ στο στοιχείο Δημιουργία ερεθίσματος (συνιστάται) για να καθορίσετε τους Προορισμούς εργασίας υπολογιστή-πελάτη (υπολογιστές ή ομάδες) και το ερέθισμα.

Εάν κάνετε κλικ στο στοιχείο Κλείσιμο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ερέθισμα αργότερα: κάντε κλικ στην εμφάνιση «Εργασία προγράμματος-πελάτη» και επιλέξτε restart_default Εκτέλεση στις από το αναπτυσσόμενο μενού.

client_task_finish

Στις Εργασίες μπορείτε να δείτε τη γραμμή ένδειξης προόδου, το εικονίδιο κατάστασης και τις λεπτομέρειες για κάθε εργασία που δημιουργήθηκε.