Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Συγχρονισμός στατικής ομάδας

Η εργασία Συγχρονισμός στατικής ομάδας θα κάνει αναζήτηση στο δίκτυό σας (Active Directory, Open Directory, LDAP, τοπικό δίκτυο ή VMware) για υπολογιστές και θα τους τοποθετήσει σε μια στατική ομάδα. Εάν επιλέξετε Συγχρονισμός με Active Directory κατά την Εγκατάσταση διακομιστή, οι υπολογιστές που εντοπίζονται θα προστίθενται στην ομάδα Όλα. Για να συγχρονίσετε υπολογιστές Linux που ανήκουν σε τομέα Windows, ακολουθήστε αυτές τις λεπτομερείς οδηγίες.


note

Το ESET PROTECT υποστηρίζει την ασφαλή υπογραφή LDAP.

Υπάρχουν 3 Λειτουργίες συγχρονισμού:

Active Directory/Open Directory/LDAP - Πληκτρολογήστε τις βασικές πληροφορίες σύνδεσης διακομιστή.

 


note

Μπορείτε να εκτελέσετε την εργασία διακομιστή ανάπτυξης φορέα για να αναπτύξετε τον φορέα ESET Management στους υπολογιστές που συγχρονίζονται από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory.

 

Δίκτυο MS Windows - Εισαγάγετε μια Ομάδα εργασίας που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και τα απαραίτητα διαπιστευτήρια χρήστη.

 


important

Η λειτουργία συγχρονισμού του MS Windows Network ενδέχεται να μην λειτουργεί λόγω των απαιτήσεων που λείπουν (SMBv1) αλλά απαιτούνται για την επιτυχή λειτουργία της. Η ESET θα καταργήσει αυτήν τη λειτουργία συγχρονισμού στο μέλλον.

 

VMware - Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες σύνδεσης διακομιστή VMware vCenter.