Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Υπηρεσία ESET Push Notification Service

Το ESET Push Notification Service (EPNS) εξυπηρετεί στη λήψη μηνυμάτων από το διακομιστή ESET PROTECT, εάν ο διακομιστής έχει μια ειδοποίηση για τον υπολογιστή-πελάτη. Η σύνδεση εκτελείται έτσι ώστε το ESET PROTECT να μπορεί να στείλει αμέσως μια ειδοποίηση (push) σε έναν υπολογιστή-πελάτη. Όταν διακοπεί η σύνδεση, ο υπολογιστής-πελάτης προσπαθεί να επανασυνδεθεί. Ο κύριος λόγος για τη μόνιμη σύνδεση είναι να είναι διαθέσιμοι οι υπολογιστές-πελάτες για τη λήψη μηνυμάτων.

Ένας χρήστης της Κονσόλας διαδικτύου μπορεί να αποστέλλει κλήσεις αφύπνισης μέσω EPNS μεταξύ του διακομιστή ESET PROTECT και τους φορείς ESET Management. Ο διακομιστής ESET PROTECT αποστέλλει κλήσεις Wake-On-LAN. Μπορείτε να ρυθμίσετε διευθύνσεις πολλαπλών διαύλων για το Wake on LAN στις Περισσότερα > Ρυθμίσεις.

Λεπτομέρειες σύνδεσης

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του τοπικού δικτύου σας ώστε να επιτρέπεται η επικοινωνία με το EPNS, πρέπει να μπορεί να συνδέεται με το διακομιστή EPNS τόσο ο φορέας ESET Management όσο και ο διακομιστής ESET PROTECT. Εάν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεση με το EPNS για τους φορείς σας, επηρεάζονται μόνο οι Κλήσεις αφύπνισης.

Πρωτόκολλο ασφαλείας κρυπτογράφησης

TLS

Πρωτόκολλο

MQTT (πρωτόκολλο συνδεσιμότητας από υπολογιστή σε υπολογιστή)

Θύρα

κύριο: 8883

εναλλακτική ενέργεια: 443 και η θύρα διακομιστή μεσολάβησης που ορίζεται από την πολιτική φορέα ESET Management

Η θύρα προτίμησης είναι η 8883, επειδή είναι θύρα MQTT. Η θύρα 443 είναι μόνο μια εφεδρική θύρα και είναι κοινόχρηστη με άλλες υπηρεσίες. Επίσης, ένα τείχος προστασίας μπορεί να ματαιώσει τη σύνδεση στη θύρα 443 λόγω αδράνειας ή μέγιστου ορίου ανοιχτών συνδέσεων για το διακομιστή μεσολάβησης HTTP.

Διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή

epns.eset.com

Συμβατότητα διακομιστή μεσολάβησης

Εάν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης HTTP για την προώθηση επικοινωνίας, οι Κλήσεις αφύπνισης αποστέλλονται και αυτές μέσω του διακομιστή μεσολάβησης HTTP. Ο έλεγχος ταυτότητας δεν υποστηρίζεται. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους του διακομιστή μεσολάβησης HTTP στην πολιτική φορέα σε υπολογιστές στους οποίους θέλετε να αποστέλλετε τις Κλήσεις αφύπνισης. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο διακομιστή μεσολάβησης HTTP, οι Κλήσεις αφύπνισης αποστέλλονται απευθείας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Βεβαιωθείτε ότι το τείχος προστασίας έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση με το EPNS (δείτε τις λεπτομέρειες παραπάνω ή το άρθρο της Γνωσιακής βάσης).

Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο φορέας όσο και ο διακομιστής μπορούν να συνδεθούν απευθείας με το διακομιστή EPNS στις θύρες 443 και 8883 (για να επαληθεύσετε τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε την εντολή telnet).

Εάν εκτελέσετε την εικονική συσκευή και λάβετε τον συναγερμό Δεν υπάρχει πρόσβαση στους διακομιστές υπηρεσιών EPNS, ακολουθήστε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.