Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Διάστημα έκφρασης Cron

Η έκφραση CRON χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων εμφανίσεων ενός ερεθίσματος. Κυρίως, δε, για προγραμματισμένα επαναλαμβανόμενα ερεθίσματα. Είναι μια συμβολοσειρά που αποτελείται από 6 ή 7 πεδία, τα οποία αντιπροσωπεύουν μεμονωμένες τιμές του χρονοδιαγράμματος. Τα πεδία αυτά διαχωρίζονται με ένα διάστημα και περιέχουν οποιαδήποτε από τις επιτρεπτές τιμές με διάφορους συνδυασμούς.

Η έκφραση CRON μπορεί να είναι πολύ απλή, όπως αυτή: * * * * ? * ή πιο σύνθετη, όπως αυτή: 0/5 14,18,3-39,52 * ? JAN,MAR,SEP MON-FRI 2012-2020

Λίστα τιμών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην έκφραση CRON:

Όνομα

Απαιτείται

Τιμή

Επιτρεπτοί ειδικοί χαρακτήρες

Δευτερόλεπτα

Ναι

0-59

, - * / R

Λεπτά

Ναι

0-59

, - * / R

Ώρες

Ναι

0-23

, - * / R

Ημέρα του μήνα

Ναι

1-31

, - * / ? L W

Μήνας

Ναι

1-12 ή JAN-DEC

, - */

Ημέρα της εβδομάδας

Ναι

0-6 ή SUN-SAT

, - / ? L #

Έτος

Ναι

1970-2099

, - * /

Η σύνταξη της έκφρασης CRON είναι η ακόλουθη:

 

┌────────── Δευτερόλεπτα (0-59)

│ ┌────────── Λεπτά (0-59)

│ │ ┌────────── Ώρες (0-23)

│ │ │ ┌────────── Ημέρα του μήνα (1 - 31)

│ │ │ │ ┌────────── Μήνας (1-12 ή JAN-DEC)

│  │  │  │  │  ┌────────── Ημέρα της εβδομάδας (0 - 6 ή SUNSAT)(για παράδειγμα, το 0 είναι ίδιο με το SUN)

│ │ │ │ │ │ ┌────────── Έτος

│  │  │  │  │  │  │

*  *  *  *  *  ?  *

Το 0 0 0 σημαίνει μεσάνυχτα (δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες).

Χρησιμοποιείτε ? όταν δεν μπορεί να οριστεί μια τιμή επειδή ορίστηκε σε άλλο πεδίο (ημέρα του μήνα ή ημέρα της εβδομάδας).

Το * σημαίνει κάθε (δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες, ημέρα του μήνα, μήνας, ημέρα της εβδομάδας, έτος).

Το SUN σημαίνει την Κυριακή.


note

Στα ονόματα των μηνών και των ημερών της εβδομάδας δεν εφαρμόζεται ευαισθησία πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, το MON είναι ίσο με το mon ή το JAN είναι ίσο με το jan.

Ειδικοί χαρακτήρες:

Κόμμα (,)

Τα κόμματα χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζουν στοιχεία σε μια λίστα. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήσετε "MON,WED,FRI" στο 6ο πεδίο (ημέρα της εβδομάδας), σημαίνει Δευτέρες, Τετάρτες και Παρασκευές.

Παύλα (-)

Ορίζει εύρος τιμών. Για παράδειγμα, το 2012-2020 υποδεικνύει κάθε έτος από το 2012 έως το 2020, συμπεριλαμβανομένων των δύο αυτών ετών.

Μπαλαντέρ (*)

Χρησιμοποιείται για την επιλογή όλων των πιθανών τιμών μέσα σε ένα πεδίο. Για παράδειγμα, το * στο πεδίο λεπτών σημαίνει κάθε λεπτό. Ο ειδικός χαρακτήρας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πεδίο της ημέρας της εβδομάδας.

Λατινικό ερωτηματικό (?)

Όταν επιλέγετε μια συγκεκριμένη ημέρα, μπορείτε να καθορίσετε είτε την ημέρα του μήνα είτε την ημέρα της εβδομάδας. Δεν μπορείτε να καθορίσετε και τα δύο. Εάν καθορίσετε την ημέρα του μήνα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο ? για την ημέρα της εβδομάδας και το αντίστροφο. Για παράδειγμα, εάν θέλετε το ερέθισμα να ενεργοποιηθεί μια συγκεκριμένη ημέρα του μήνα (π.χ. τη 10η), αλλά δεν σας ενδιαφέρει ποια ημέρα της εβδομάδας τυγχάνει να είναι, εισαγάγετε 10 στο πεδίο της ημέρας του μήνα και το σύμβολο ? στο πεδίο της ημέρας της εβδομάδας.

Κατακερματισμός (#)

Χρησιμοποιείται για να καθορίσει τη «νιοστή» ημέρα του μήνα. Για παράδειγμα, η τιμή 4#3 στο πεδίο της ημέρας της εβδομάδας σημαίνει την τρίτη Πέμπτη του μήνα (ημέρα 4 = Πέμπτη και #3 = την 3η Πέμπτη του μήνα). Εάν καθορίσετε #5 και δεν υπάρχει 5η της συγκεκριμένης ημέρας της εβδομάδας μέσα στο μήνα τότε το ερέθισμα δεν θα ενεργοποιηθεί εκείνον το μήνα.

Κάθετος (/)

Περιγράφει προσαυξήσεις ενός εύρους. Για παράδειγμα, το 3-59/15 στο 2ο πεδίο (λεπτά) υποδεικνύει το τρίτο λεπτό της ώρας και κάθε 15 λεπτά μετά από αυτό.

Τελευταίο (L)

Όταν χρησιμοποιείται στο πεδίο της ημέρας της εβδομάδας, σας επιτρέπει να καθορίσετε δομές όπως η τελευταία Παρασκευή (5L) ενός συγκεκριμένου μήνα. Στο πεδίο της ημέρας του μήνα, καθορίζει την τελευταία ημέρα του μήνα. Για παράδειγμα, η 31η ημέρα για τον Ιανουάριο, η 28η ημέρα για τον Φεβρουάριο σε μη δίσεκτα έτη.

Ημέρα της εβδομάδας (W)

Ο χαρακτήρας W επιτρέπεται για το πεδίο της ημέρας του μήνα. Αυτός ο χαρακτήρας χρησιμοποιείται για να καθορίσει την ημέρα της εβδομάδας (Δευτέρα-Παρασκευή) που είναι πλησιέστερη σε μια συγκεκριμένη ημέρα. Για παράδειγμα, αν καθορίσετε 15W ως τιμή για το πεδίο της ημέρας του μήνα, η σημασία είναι η πλησιέστερη ημέρα της εβδομάδας στην 15η ημέρα του μήνα. Έτσι, εάν η 15η ημέρα είναι Σάββατο, το ερέθισμα ενεργοποιείται την Παρασκευή στις 14. Εάν η 15η ημέρα είναι Κυριακή, το ερέθισμα ενεργοποιείται την Δευτέρα στις 16. Ωστόσο, εάν καθορίσετε 1W ως τιμή για την ημέρα του μήνα και η 1η του μήνα είναι Σάββατο, το ερέθισμα θα ενεργοποιηθεί την Δευτέρα στις 3, επειδή δεν υπερβαίνει το όριο των ημερών ενός μήνα.


note

Οι χαρακτήρες L και W μπορούν επίσης να συνδυαστούν στο πεδίο της ημέρας της εβδομάδας και να προκύψει LW, που μεταφράζεται στην τελευταία ημέρα της εβδομάδας του μήνα.

Τυχαία (R)

Το R είναι ένας ειδικός χαρακτήρας έκφρασης CRON του ESET PROTECT, ο οποίος σας επιτρέπει να καθορίσετε τυχαιοποιημένες χρονικές στιγμές. Για παράδειγμα, το ερέθισμα R 0 0 * * ? * ενεργοποιείται κάθε ημέρα στις 00:00, αλλά σε τυχαίο δευτερόλεπτο (0-59).


important

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τυχαιοποιημένες χρονικές στιγμές για να αποτρέπεται η ταυτόχρονη σύνδεση όλων των φορέων ESET Management με το ESET PROTECT. Διακομιστής.

Πραγματικά παραδείγματα που εξηγούν ορισμένες παραλλαγές της έκφρασης CRON:

Έκφραση CRON

Έννοια

0 0 12 * * ? *

Ενεργοποίηση στις 12 μμ (μεσημέρι) κάθε ημέρα.

R 0 0 * * ? *

Ενεργοποιείται στις 00:00, αλλά σε τυχαίο δευτερόλεπτο (0-59) κάθε ημέρα.

R R R 15W * ? *

Ενεργοποιείται στις 15 κάθε μήνα σε τυχαία ώρα (δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες). Εάν η 15η ημέρα είναι Σάββατο, το ερέθισμα ενεργοποιείται την Παρασκευή στις 14. Εάν η 15η ημέρα είναι Κυριακή, το ερέθισμα ενεργοποιείται την Δευτέρα στις 16.

0 15 10 * * ? 2016

Ενεργοποίηση στις 10:15 πμ κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια του έτους 2016.

0 * 14 * * ? *

Ενεργοποίηση κάθε λεπτό, από τις 2 μμ και τερματισμός στις 2:59 μμ καθημερινά.

0 0/5 14 * * ? *

Ενεργοποίηση κάθε 5 λεπτά, από τις 2 μμ και τερματισμός στις 2:55 μμ καθημερινά.

0 0/5 14,18 * * ? *

Ενεργοποίηση κάθε 5 λεπτά, από τις 2 μμ και τερματισμός στις 2:55 μμ, και ενεργοποίηση κάθε 5 λεπτά, από τις 6 μμ και τερματισμός στις 6:55 μμ, κάθε ημέρα.

0 0-5 14 * * ? *

Ενεργοποίηση κάθε λεπτό, από τις 2 μμ και τερματισμός στις 2:05 μμ καθημερινά.

0 10,44 14 ? 3 WED *

Ενεργοποίηση στις 2:10 μμ και στις 2:44 μμ κάθε Τετάρτη του μήνα Μαρτίου.

0 15 10 ? * MON-FRI *

Ενεργοποίηση στις 10:15 πμ κάθε ημέρα της εβδομάδας (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή).

0 15 10 15 * ? *

Ενεργοποίηση στις 10:15 πμ την 15η ημέρα κάθε μήνα.

0 15 10 ? * 5L *

Ενεργοποίηση στις 10:15 πμ την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα.

0 15 10 ? * 5L 2016-2020

Ενεργοποίηση στις 10:15 πμ κάθε τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα από το έτος 2016 έως το 2020, συμπεριλαμβανομένων των δύο αυτών ετών.

0 15 10 ? * 5#3 *

Ενεργοποίηση στις 10:15 πμ την 3η Παρασκευή κάθε μήνα.

0 0 * * * ? *

Ενεργοποίηση κάθε ώρα, καθημερινά.